The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Regulatory activity
Date of publication:
01.08.2019
The beginning of the discussion:
06.08.2019
The end date of the discussion:
05.09.2019

The contents of the document

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.2019                                          м. Київ                                            № ___

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

 

Відповідно до пунктів 1, 3, 6-1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 10-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», з метою встановлення порядку здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, що додається.
  2. Дія цього рішення поширюється на міжнародні фінансові організації, що прийняли рішення про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій, з дати набрання чинності цим рішенням.
  3. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

          Голова Комісії                                                                Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2019 № __

Related Documents

Regulatory act has been developed:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/3-1-проект-ПОЛОЖЕННЯ-ОБЛ-МФО-last-15-07-19.docx
Attachments:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/3-2-Додатки-1-26-15-07-19.docx
Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/5-Повідомлення-про-оприлюднення-МФО.docx
CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission