The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 ЗУ «Про акціонерні товариства»

General information about the document

Type of document:
Draft decision
Topic of the document:
Disclosure
Date of publication:
03.03.2018
The beginning of the discussion:
05.03.2018
The end date of the discussion:
20.03.2018

The contents of the document

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

___.___.2018                                   м. Київ                                                № _____

 

Про затвердження вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Повідомлення), що додаються.

 

  1. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з дня наступного, за днем його офіційного опублікування та діє протягом двох років з дня набрання чинності Закону України від 23 березня 2017 року № 1983–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії                                                       Т. Хромаєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

 

Вимоги

до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

Повідомлення повинно містити:

Повне ім’я/найменування товариства, місце проживання та місцезнаходження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія  (за наявності) та номер паспорта (Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган. Інформація не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)/код за ЄДРПОУ особи (осіб, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності Законом України від 23.03.2017 № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі – Закон) є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі – заявник вимоги), має намір застосувати положення статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом;

Структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), згідно з додатком 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» від 05 вересня 2017 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року № 1194/31062;

Публічну безвідкличну вимогу. Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі зазначається згідно з додатком 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» від 05 вересня 2017 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року № 1194/31062;

Інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа) (Додається у разі, якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами).

 

Related Documents

Regulatory Impact Analysis:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/01.03.18-_-АРВ.doc
Notice of Publication:
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/01.03.18_-Повідомлення-про-оприлюднення.doc
CONTACTS
+38 (044) 280 85 95 (SINGLE WINDOW)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission