Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641 Закону України «Про акціонерні товариства»

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
27.12.2018
Дата закінчення обговорення:
11.01.2019
Дата публікації:
26.12.2018

Змiст документу

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      Рішення Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

                                                                __ ______ 2018 року № ___

 

Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 641  Закону України «Про акціонерні товариства»

 

  1. Фінансові інструменти, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції публічного акціонерного товариства шляхом їх поставки, зокрема:

акції закритого строкового корпоративного інвестиційного фонду, активи якого складаються з акцій;

акції спеціалізованого біржового корпоративного інвестиційного фонду;

варрант, базовим активом якого є акція;

інвестиційні сертифікати закритого строкового пайового інвестиційного фонду;

інвестиційні сертифікати спеціалізованого біржового індексного фонду;

конвертовані облігації підприємств;

опціон, базовим активом якого є акція;

опціонний сертифікат, базовим активом якого є акція;

форвардний контракт, базовим активом якого є акція;

ф’ючерсний контракт (ф’ючерс), базовим активом якого є акція.

  1. Фінансові інструменти, не передбачені пунктом 1, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій публічного акціонерного товариства, зокрема:

депозитарні розписки (ADR та GDR включно);

опціон, базовим активом якого є право голосу за акціями;

форвардний контракт, базовим активом якого є право голосу за акціями;

ф’ючерсний контракт (ф’ючерс), базовим активом якого є право голосу за акціями.

Особа самостійно оцінює чи відносяться фінансові інструменти за своєю економічною природою до даної групи.

 

Начальник управління

методології корпоративного

управління та корпоративних фінансів                                Д. Пересунько

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами