Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
02.08.2019
Дата закінчення обговорення:
31.08.2019
Дата публікації:
30.07.2019

Змiст документу

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__.__.2019                                                                                 м. Київ                                                                                         № ___

Про визнання таким, що втратило
чинність, рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19
липня 2012 року № 996

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996 «Про затвердження Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940 (зі змінами).

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова Комісії                                                                                                                                              Т. Хромаєв

 

 

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.20__ № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами