Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
31.07.2019
Дата закінчення обговорення:
13.08.2019
Дата публікації:
25.07.2019

Змiст документу

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

__.__.2019 м.                                                                   Київ                                                          № _____Р І Ш Е Н Н Я

Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 31 липня 2012 року № 1073

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами).

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова  Комісії                                                                                                                               Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від __.__.2019 № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами