Про внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Ліцензування
Дата початку обговорення:
04.05.2018
Дата закінчення обговорення:
17.05.2018
Дата публікації:
04.05.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ 2018                              м. Київ                                   № ________

 

Про внесення змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Закону України «Про електронні довірчі послуги»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до пункту 2 розділу ІІ Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 854/23386 (із змінами), такі зміни:

у підпункті 7:

в абзаці першому слова «висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок» замінити словами «звіт та/або звіт»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«Аудиторський звіт та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені у тому числі на період проведення перевірки до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності»;

в абзаці третьому слова «висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок» замінити словами «звіт та/або звіт»;

в абзацах першому, сьомому підпункті 10 та абзацах першому, другому підпункту 11 слова «висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок» замінити словами «звіт та/або звіт»;

у підпункті 21:

в абзаці першому слова «висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок» замінити словами «звіт та/або звіт»;

абзац другий викласти у такій редакції :

«Аудиторський звіт та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, складений на підставі фінансової звітності банку, мають право надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені у тому числі на період проведення перевірки до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності»;

в абзаці третьому слова «висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок» замінити словами «звіт та/або звіт»;

у підпункті 30 слова «електронного цифрового підпису» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки»;

у підпункті 32:

абзац другий викласти у такій редакції:

«Аудиторські звіти, передбачені підпунктами 7, 11, 21 цього пункту, мають бути складені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», з урахуванням додаткових вимог, встановлених Комісією»;

в абзаці третьому слово «висновком» замінити словом «звітом».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дати введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», крім абзацу тринадцятого пункту 1 цього рішення, який набирає чинності з дня набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги».

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.С.
 
Голова Комісії                                                        Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами