Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
14.02.2020
Дата закінчення обговорення:
27.02.2020
Дата публікації:
11.02.2020

Змiст документу

ПРОЕКТ      

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.__.2020                                          м. Київ                                            №  _____

 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення у відповідність до вимог Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 року № 509 «Щодо затвердження Положення про порядок ведення реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів та надання регулярної інформації», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2005 року за № 1264/11544.
  2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 01 липня 2020 року.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

          Голова Комісії                                                                Тимур ХРОМАЄВ

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2020 № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами