Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Звітність
Дата початку обговорення:
15.05.2020
Дата закінчення обговорення:
28.05.2020
Дата публікації:
14.05.2020

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________ 2020                           м. Київ                               №_______

 

 

Про затвердження Положення про порядок складання,

подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду

адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

 

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.
  2. Першим звітним періодом подання адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення є:

щоденної – 01 жовтня 2020 року;

щомісячної – червень 2020 року. Строк подання до Комісії – до 31 серпня 2020 року включно;

щоквартальної – ІІ квартал 2020 року. Строк подання до Комісії та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – до 30 вересня 2020 року включно;

щорічної– 2020 рік.

  1. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

  1. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

 

Голова Комісії                                                                Тимур ХРОМАЄВ

 

Протокол засідання Комісії

від ___.___ 2020 №____

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами