Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
27.06.2020
Дата закінчення обговорення:
16.07.2020
Дата публікації:
25.06.2020

Змiст документу

ПРОЄКТ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

________2020                                    м. Київ                                            № ___

 

 

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу

 

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 15 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», з метою встановлення порядку здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу, що додається.
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 листопада 2016 року № 1174 «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1711/29841 (із змінами).
  3. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

 подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

 

Голова Комісії                                                                            Тимур ХРОМАЄВ

 

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2020 № __

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами