Про затвердження Змін до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
27.06.2020
Дата закінчення обговорення:
16.07.2020
Дата публікації:
25.06.2020

Змiст документу

ПРОЄКТ      

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

__.__.2020                                          м. Київ                                            №  _____

  Про затвердження Змін до  Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів   Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289 (із змінами), що додаються.
  2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

          Голова Комісії                                                                Тимур ХРОМАЄВ

 

Протокол засідання Комісії

від __.__.2020 № ___

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами