Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Цінні папери
Дата початку обговорення:
18.05.2018
Дата закінчення обговорення:
01.06.2018
Дата публікації:
18.05.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

___.___.2018                                   м. Київ                                                № _____

Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, частини другої статті 9 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 11 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, у зв’язку із приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», з метою встановлення порядку здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу (далі – Положення), що додається.

2. Дія цього рішення поширюється на Верховну Раду Автономної Республіки Крим або міську раду (далі – Ради), що від свого імені прийняла рішення про емісію облігації внутрішніх місцевих позик з 01 липня 2018 року.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня наступного, за днем його офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2018 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

 

Голова Комісії Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами