Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Депозитарна діяльність
Дата початку обговорення:
05.10.2018
Дата закінчення обговорення:
18.10.2018
Дата публікації:
05.10.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

         ____________2018                    м. Київ                               № __________

 

Про затвердження Вимог до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини восьмої статті 5 Закону України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон) з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача (далі – Вимоги), що додаються.
2. Департаменту регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І. Ю.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О. І.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності 25.11.2018, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д. В.

 

Голова Комісії                                                                         Т. Хромаєв

Пов'язані документи

Розроблений регуляторний акт:
Повідомлення про оприлюднення:
Пояснювальна записка:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами