Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Фондові біржі
Дата початку обговорення:
16.04.2018
Дата закінчення обговорення:
16.05.2018
Дата публікації:
16.04.2018

Змiст документу

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 16 листопада 2017 року № 2210 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (із змінами) (далі – Зміни), що додаються.

 

2. Фондовим біржам  щодо цінних паперів, які на дату набуття чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, здійснити наступне:

у строк не більше одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням, письмово повідомити емітентів таких цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно вимог законодавства України, або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;

у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності цим рішенням, письмово повідомити  емітентів цінних паперів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо  наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціонерного товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

 

3. Фондовим біржам протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Змін.

 

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

6. Це рішення набирає чинності з 01 липня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії                                                                Т. Хромаєв           

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами