Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів НКЦПФР

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Регуляторна діяльність
Дата початку обговорення:
22.03.2019
Дата закінчення обговорення:
11.04.2019
Дата публікації:
22.03.2019

Змiст документу

                                                                                                         ПРОЕКТ


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

        .03.2019                                        м. Київ                                           №

Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України від 15 травня 2018 року № 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 серпня 2018 року «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 року за № 992/32444, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року № 431 «Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами), рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами), що додаються.
  2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Це рішення набирає чинності через десять робочих днів з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії                                                                               Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від       .     .2019 №

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами