Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про базове відстеження результативності рішення НКЦПФР від 10.08.2018 № 583Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 22.11.2018
Завершення відстеження: 04.12.2018
Цілі прийняття акта:

Цілями прийняття регуляторного акта були:

встановлення механізму впливу на недобросовісних професійних учасників фондового ринку;

стандартизації діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж щодо встановлення вимог до керівника ліцензіата;

послаблення вимог до ліцензіатів – банків щодо кількості сертифікованих фахівців при введені тимчасової адміністрації;

підвищення вимог до якості фінансової звітності та аудиторських фірм;

підвищення якості контролю ризиків ліцензіата при здійснені ним професійної діяльності на фондовому ринку.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності здійснено із застосуванням статистичного методу, шляхом аналізу даних з інформаційних ресурсів НКЦПФР, а також аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності регуляторного акта:

2017

Прийняття

Станом на 29.11.2018р.

Базове відстеження

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта

Не змінився

Не змінився

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

355

248

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

Не збільшився

Не збільшився

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Середній

Середній

5. Кількість справ, порушених НКЦПФР, щодо встановлення факту правопорушення на фондовому ринку.

215

116

6. Кількість анульованих ліцензій за фактом правопорушення на ринку цінних паперів.

25

8

7. Кількість прийнятих Комісією рішень про відмову у видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому.

 

4

0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку