Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 05.08.2014 №1017Вид та назва регуляторного акта: Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 01.11.2018
Завершення відстеження: 30.11.2018
Цілі прийняття акта:

Даний нормативний документ розроблений відповідно до пункту 17 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою забезпечення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами.

Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений регуляторний акт, є сприяння:

  • підвищенню ефективності проведення сертифікації;
  • підвищенню відповідальності за здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
  • запобіганню порушень законодавства України про цінні папери сертифікованими особами;
  • зменшенню навантаження на осіб, які надають документи для отримання сертифіката та мають сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Комісії було розміщено на її офіційному сайті, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісне значення статистичних показників результативності:

 

Показники результативності 2016 2017 2018
Інформація щодо зміни розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів фактично не змінився фактично не змінився фактично не змінився
Сума надходжень до бюджету від сплати за видачу сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, грн. 639 450 558 900 445 500
Кількість осіб, на яких поширюється дія зазначеного регуляторного акта, а саме, особи, що мають сертифікат на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 1421 1242 990
Кількість відмов в реєстрації документів на сертифікацію 3 3 5

 

Кількісне значення соціологічних показників результативності (середнє значення):

Показники результативності 2016 2017 2018
Тривалість процедури отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, днів 13 11 12
Кількість документів, які необхідні для одержання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, в т.ч. заява про видачу сертифіката; 6 6 6
Розмір коштів, що витрачаються під час проходження процедури отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, грн. 450 450 450

 

Кількісне значення соціологічних показників результативності було отримане шляхом опитування цільової групи відповідно до розробленої методології.

Нижче наведено детальний опис отриманих значень кожного з показників результативності.

 

Тривалість процедури отримання сертифіката

Тривалість процедури отримання сертифіката визначалася як час, який минув між поданням необхідного пакета документів на отримання сертифіката до прийняття рішення про видачу сертифіката.

Тривалість отримання сертифіката становила в середньому 12 календарних днів. Мінімальне значення тривалості було 11 днів, максимальне значення – 13 днів.

 

Кількість документів, які необхідні для одержання сертифіката

До підрахунку загальної кількості необхідних для отримання сертифіката документів, включалися усі офіційні документи, в тому числі заява про видачу сертифіката та копії документів.

Для отримання сертифіката подавали в середньому 6,5  документа. Мінімальна вказана кількість документів була 6, а максимальна – 8.

 

Розмір коштів, що витрачаються під час проходження процедури отримання сертифіката, грн.

До підрахунку загальної офіційної вартості отримання сертифіката не включалися витрати на нотаріальне завірення, транспортні витрати тощо, оскільки вони є необов’язковими в більшості випадків.

Офіційна вартість отримання сертифіката становить 450 грн.

 

Рівень поінформованості осіб щодо проходження процедури отримання сертифіката.

Більшість опитаних зазначили, що мали всю необхідну інформацію про процедуру отримання сертифіката перед початком її проходження (80%). Ще 20% опитаних вказали, що мали інформацію про процедуру отримання сертифіката, але ця інформація була неповною.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: середній, оскільки вказаний проект регуляторного акту НКЦПФР розміщений на її офіційному сайті http//www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні НКЦПФР було здійснено інформаційне повідомлення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Реалізації регуляторного акта дозволить підвищити ефективність проведення сертифікації, зменшити навантаження на осіб, які надають документи для отримання сертифіката та мають сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, а також сприятиме запобіганню порушень законодавства України про цінні папери сертифікованими особами.

Для досягнення поставлених цілей регуляторним актом визначається, що в банках, за наявності заступника керівника банку або члена колегіального виконавчого органу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідає за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку, керівник банку може не підлягати сертифікації.

Також визначено, що документи на сертифікацію подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії.

 

Зменшено з 11 до 9 кількість документів, що подаються до Комісії для отримання сертифіката. Процес формування пакету документів став більш автоматизованим.

Також уточнено, що у разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності фізична особа, яка має сертифікат, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна протягом п’яти робочих днів з дня виникнення таких змін розкрити інформацію на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/), а надавати до Комісії засвідчені копії сторінок трудової книжки чи наказу не потрібно.Діючим Положенням передбачено, що підставою для відмови у сертифікації може бути робота протягом попередніх трьох років керівником ліцензіата, якому анульована ліцензія за правопорушення на ринку цінних паперів.Зазначеним регуляторним актом уточнено, що однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката може бути обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії. Зазначені зміни дозволять звузити коло осіб, у відношенні яких може бути застосована норма щодо відмови у видачі сертифіката. Крім того, зазначеними змінами передбачається зменшити термін – з трьох до двох років – протягом якого особі може бути відмовлено у сертифікації .

 

Контроль за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта буде здійснюватися Комісією.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку