Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 09.09.2014 № 1183Вид та назва регуляторного акта: Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 05.02.2019
Завершення відстеження: 05.03.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» з метою вирішення проблеми невідповідності окремих норм рішення Комісії від 13.08.2013 року № 1468 «Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2013 року за № 1516/24048 (далі – Положення)  вимогам статті 5 Цивільного кодексу України.

Методи одержання результатів відстеження: Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації та соціологічний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

дія цього акта на сьогодні поширюється на компанії з управління активами ІСІ у кількості понад 290 юридичних осіб та понад 1200 ІСІ, активи яких перебувають в управлінні зазначених компаній.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості понад 290 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Виконання вимог регуляторного акту не призвело до додаткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Прийняття акта сприяло регулюванню та контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку, які здійснюють діяльність з управління активами ІСІ, забезпеченню відповідності нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, він не потребує змін чи доповнень, норми Положення приведено у відповідність до вимог статті 5 Цивільного кодексу України

Регуляторний акт сприяв:

удосконаленню та приведенню у відповідність до законодавства нормативно-правової бази Комісії;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку