Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 12.08.2014 №1049Вид та назва регуляторного акта: Про внесення зміни до рішення НКЦПФР від 22.01.2013 №61 «Про затвердження Змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку»
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 03.09.2018
Завершення відстеження: 14.09.2018
Цілі прийняття акта:

Даний нормативно-правовий акт було розроблено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з метою вдосконалення організації підготовки фахівців для фондового ринку України.

Цілями, які були поставлені при розробці рішення є зменшення навантаження на суб’єкти господарювання, а саме навчальні заклади, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені наступні показники результативності:

статистичні показники:

кількість осіб, на яких поширюється дія зазначеного регуляторного акта, а саме, тих, які проходять підготовку та складають кваліфікаційний іспит, та навчальні заклади, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані Комісії.

показники соціологічного дослідження:

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог.

Кількісне значення показників соціологічного дослідження отримане в результаті проведення соціологічного опитування, організованого співробітниками НКЦПФР.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності даного регуляторного акта було обрано наступні показники:

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість осіб, на яких поширюється дія зазначеного регуляторного акта, а саме:

пройшли навчання в 2015 році – 1437, у 2016 році –  2399, у 2017 році – 2007 осіб;

склали кваліфікаційний іспит у 2015 році –  1358, у 2016 році – 1474, у 2017 році – 1250 осіб.

Кількість навчальних закладів з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання – 6, щодо атестації фахівців з питань фондового ринку – 4;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів фактично не змінився;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – достатній: регуляторний акт розміщено на офіційному веб-сайті НКЦПФР та опубліковано в установленому законодавством порядку;

розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – акт не встановлює додаткових вимог та не є затратним для учасників, які підпадають під його дію. Виконання вимог акта не потребувало від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія цього акта, додаткових витрат.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Впровадження цього регуляторного акта дозволило зменшити навантаження на суб’єкти господарювання, а саме навчальні заклади, з якими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку укладено договори про співробітництво щодо навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку.

Контроль за дотриманням вимог зазначеного регуляторного акта здійснюється Комісією.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку