Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 15.11.2011 № 1638Вид та назва регуляторного акта: Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 01.11.2018
Завершення відстеження: 30.11.2018
Цілі прийняття акта:

Ціллю розробки проекту цього регуляторного акта є внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами,  затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за № 52/13319 , з метою приведення регуляторного акта у відповідність до вимог законодавства, врегулювання питань, які виникали в процесі здійснення торговцями цінними паперами своєї професійної діяльності, контролю за прозорістю здійснення операцій на ринку цінних паперів, запобігання порушенням законодавства на ринку цінних паперів і припиненню порушень законодавства на ринку цінних паперів, розвитку ринку цінних паперів, створенню системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань протягом строку оприлюднення акта.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта: дія акта не пов’язана із надходженнями до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів; реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюється на професійних учасників ринку цінних паперів – торговців цінними паперами, які отримали ліцензії в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому законодавством порядку.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: виконання вимог регуляторного акту не повинно призвести до значних витрат коштів і затрат часу, окрім витрат, пов’язаних з процедурою приведення системи внутрішнього обліку торговця у відповідність до вимог цих Правил.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття регуляторного акта буде сприяти, зокрема:

  • приведенню регуляторного акта у відповідність до вимог законодавства;
  • врегулюванню питань, які виникали в процесі здійснення торговцями цінними паперами своєї професійної діяльності;
  • контролю за прозорістю здійснення операцій на ринку цінних паперів;
  • запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів і припиненню порушень законодавства на ринку цінних паперів;
  • розвитку ринку цінних паперів;

–      створенню системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку