Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 16.12.2014 № 1708Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження Положення
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 01.11.2018
Завершення відстеження: 30.11.2018
Цілі прийняття акта:

Ціллю розроблення Положення у нові редакції є   забезпечення приведення діючої редакції Положення  у відповідність до вимог законодавства, зокрема: Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених  рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.06.2013 за № 897/23429, Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку(ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від  14.05.2013 № 819, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389.

Проектом рішення Комісії «Про затвердження Положення  щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку» визначається таким, що втратило чинність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160 «Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 .

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія цього регуляторного акту поширюється на  професійних учасників фондового ринку.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Комісії було розміщено на її офіційному сайті, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показником результативності цього регуляторного акту є досягнення цілей, що зумовили прийняття даного регуляторного акта.

Показники результативності регуляторного акта:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта  – не змінився.

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія акта поширюється на торговців цінними паперами.

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта: розмір часу, які витрачають суб’єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акту збільшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття цього регуляторного акта забезпечило:

– приведення нормативного акта Комісії, зокрема, Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку у відповідність до вимог  законодавства;

– врегулювання питань, які виникали в процесі застосування норм цього Положення у банків, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку