Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.09.2014 № 1249Вид та назва регуляторного акта: Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 05.02.2019
Завершення відстеження: 05.03.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено з метою приведення Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343 у відповідність до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 13.08.2013 року № 1468, в частині вимог щодо розкриття в звітності інформації щодо складу та структури витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування (далі – ІСІ) та Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2013 № 1, в частині виключення вимог щодо необхідності розкриття інформації щодо пруденційних нормативів, що застосовуються до ІСІ.

Методи одержання результатів відстеження: Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості понад 300 юридичних осіб.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості понад 290 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Регуляторний акт сприяв:

вдосконаленню системи подання звітності до Комісії в частині порядку подання щомісячної та щорічної звітності компаніями з управління активами та порядку розкриття інформації;

формуванню та забезпеченню реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

захисту прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку