Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1778Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 14.02.2019
Завершення відстеження: 25.02.2019
Цілі прийняття акта:

Цілями прийняття регуляторного акта були:

приведення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку Комісії у відповідність до вимог законодавства (зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15.04.2014 № 1206-VIІ, Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованих у Міністерстві бстиції України 21 травня 2013 року № 793/23325 (зі змінами);

оптимізація, уніфікація та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (зокрема виключення вимоги щодо подачі протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, довідки про зміни в складі членів фондової біржі);

врегулювання окремих процедурних питань (зокрема з метою уникнення помилок з боку організатора торгівлі при складанні фінансової звітності за підсумком року, подовжено до 1 травня термін подання до Комісії довідки про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестиції за звітний квартал (рік), та копії фінансової звітності за звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати ліцензіата).

Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося методом узагальнення та аналізу зауважень, пропозицій отриманих від юридичних осіб та їх об’єднань
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості фондових бірж, на які поширюється дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом обробки зведених даних щодо кількості скарг та пропозицій від учасників фондового ринку.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Показники результативності регуляторного акта (Базове відстеження) 2015 рік

 

(Повторне відстеження) 2016 рік (Періодичне відстеження) 2019 рік
1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта Не змінився Не змінився Не змінився
2. Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта 10 8 5
3. Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта.

 

Не змінився

 

Не змінився

 

Не змінився
4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта Середній Середній Середній
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Цілі державного регулювання досягнуто повністю, неврегульованих та проблемних питань не виявлено. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку