Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 28.08.2013 № 1599Вид та назва регуляторного акта: Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 05.02.2019
Завершення відстеження: 05.03.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено з метою з метою приведення у відповідність до Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон), який набрав чинності 01 січня 2014 року, нормативно-правової бази Комісії в частині дотримання норм пункту 5 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Відповідно до пункту 5 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу, корпоративні інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу мають право змінити вид інституту спільного інвестування (далі – ІСІ) з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 31.12.2014 включно) у порядку, встановленому Комісією. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту ІСІ, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Комісії.

Регуляторний акт встановлює порядок зміни виду ІСІ. Зміна виду ІСІ може здійснюватись виключно щодо ІСІ відкритого та інтервального типу з диверсифікованого виду на спеціалізований. Зміна типу ІСІ забороняється.

Методи одержання результатів відстеження: Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації, а також шляхом збору пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, що надходили
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта на сьогодні поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у кількості понад 290 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Комісії http//www.nssmsc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта буде досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприяє:

приведенню нормативно-правової бази Комісії у відповідність до законодавства;

нормативному врегулюванню зазначеної сфери діяльності та створення умов для ефективної діяльності учасників фондового ринку;

збільшенню прозорості та відкритості на фондовому ринку;

підвищенню рівня захисту інтересів учасників зазначених ІСІ;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів;

підвищенню рівня державного регулювання та контролю у цій сфері

КОНТАКТИ
+38 (044) 254 24 30 (ПРИЙМАЛЬНЯ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку