Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 31.05.2016 № 617Вид та назва регуляторного акта: Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 10.06.2019
Завершення відстеження: 11.07.2019
Цілі прийняття акта:

Рішення № 617 було розроблене на виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 955/27400 та у зв’язку із необхідністю приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Методи одержання результатів відстеження: Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Кількість та періодичність планових виїзних перевірок, шляхом визначення суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), які мають, або високий, або середній, або незначний ризик бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

3) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: дія акта поширюється на професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

Поінформованість зазначених осіб забезпечена розміщенням проекту регуляторного акта для оприлюднення на офіційному сайті НКЦПФР – http://www.nssmc.gov.ua/.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.

Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку