The site is in a test mode
Linkedin
Youtube
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
border-top

Звіт про повторне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038Виконавець заходів з відстеження: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Статус відстеження: Виконано
Початок відстеження: 10.06.2019
Завершення відстеження: 11.07.2019
Цілі прийняття акта:

Рішення від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня  2015 року за № 955/27400, було розроблено з метою приведення у відповість рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 997 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за № 1353/21665 до вимог Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно із Законом України від 15 квітня 2014 року    № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в новій редакції регуляторного акта виключена обов’язкова необхідність завірення копій документів печаткою.

Рішенням від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» удосконалено процедуру проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства.

Методи одержання результатів відстеження: Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Кількість перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

2) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

3) Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників ринку цінних паперів з основних положень акта – високий.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.

Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

CONTACTS
+38 (044) 254 24 30 (RECEPTION)
+38 (044) 254 23 77 (PRESS SERVICE)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (DOCUMENT CONTROL DIVISION)
8, MOSCOVSKA STREET, KYIV, 01010
TWITS

Актуально

National Securities and Stock Market Commission