Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 17.03.2016 № 309

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 17.03.2016 № 309
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
10.06.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
11.07.2019
Цілі прийняття акта:

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 року № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» в новій редакції було розроблено з метою приведення у відповість рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2012 за № 1346/21658 до вимог Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон України).

Регуляторним актом НКЦПФР забезпечено регулювання діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства та уніфіковано визначення вимог щодо призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення, підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, здійснення ідентифікації, верифікації, вивчення та уточнення інформації про клієнта, забезпечення виявлення фінансових операцій та управління ризиками.

Очікуваним результатом від прийняття запропонованого акта було забезпечення реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та здійснення функції контролю за професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) – суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

2) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: дія акта поширюється на професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

Поінформованість зазначених осіб забезпечена розміщенням проекту регуляторного акта для оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – http://www.nssmc.gov.ua/.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.

Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

Рік:
2019
Квартал:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами