Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1779

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 23.12.2014 № 1779
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації та соціологічний метод
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
02.05.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
03.06.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено з метою приведення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в частині врахування можливості, а не обов’язковості мати печатки для оформлення документів, які подаються до НКЦПФР

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами інститутів спільного інвестування, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Прийняття регуляторного акта надало можливість отримати такі вигоди:

перехід держави до більш простої, більш швидкої та менш витратної процедури створення нових суб’єктів господарювання;

зменшення витрат на виготовлення печаток.

Рік:
2019
Квартал:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами