Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 25.11.2014 № 1578

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 25.11.2014 № 1578
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної інформації та соціологічний метод.
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
02.05.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
03.06.2019
Цілі прийняття акта:

Регуляторний акт розроблено з метою вирішення проблеми невідповідності Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за № 96/10376 (далі – Положення) вимогами Закону України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної інформації щодо розміру надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управління активами пенсійних фондів, на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були отримані шляхом проведення соціологічного опитування методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результативності регуляторного акта є такими:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

дія цього акта на кінець квітня 2019 року поширювалась на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів у кількості 35 юридичних осіб та 58 пенсійних фондів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення плати з суб’єктів господарювання.

Дія цього акта на кінець квітня 2019 року поширювалась на осіб, що здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів у кількості 35 юридичних осіб та 58 пенсійних фондів.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку http://www.nssmc.gov.ua.

Показником результативності дії цього регуляторного акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.

Прийняття регуляторного акта:

знизило ризик втрати та знецінення пенсійних активів;

сприяло запобіганню порушенням законодавства на ринку цінних паперів.

Рік:
2019
Квартал:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами