Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 31.05.2016 № 617

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 31.05.2016 № 617
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
10.06.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
11.07.2019
Цілі прийняття акта:

Рішення № 617 було розроблене на виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за № 955/27400 та у зв’язку із необхідністю приведення нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Кількість та періодичність планових виїзних перевірок, шляхом визначення суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), які мають, або високий, або середній, або незначний ризик бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

3) Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: дія акта поширюється на професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів).

4) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий.

Поінформованість зазначених осіб забезпечена розміщенням проекту регуляторного акта для оприлюднення на офіційному сайті НКЦПФР – http://www.nssmc.gov.ua/.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.

Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

Рік:
2019
Квартал:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами