26.06.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) повідомляє, що 1 жовтня 2020 року набирає чинності нова редакція Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління з одночасною зміною його назви.

Змінами до Порядку передбачена процедура погодження наміру набуття особою одноосібно або спільно з іншими особами істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа матиме значний вплив на управління або діяльність профучасника.

Структура власності профучасника фондового ринку буде вважатися непрозорою якщо:

  • неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного володіння частками;
  • неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності трасту, про якого не розкрита інформація;
  • неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності осіб, які мають право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарів;
  • структура власності заявника складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника у розмірі менше 10%, що не дає можливості встановити хоча б одну особу, що володіє істотною участю у заявнику і в заявнику відсутня особа, яка незалежно від формального володіння здійснює значний вплив на заявника;
  • власниками з істотною участю не погоджено таку істотну участь, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством.

Важливо знати, що з 1 жовтня у разі встановлення факту набуття або збільшення істотної участі у профучаснику фондового ринку без отримання погодження в Комісії наміру такого набуття та/або збільшення (крім декількох виключень) профучасник може бути позбавлений ліцензії, якщо не приведе структуру власності у відповідність до вимог Порядку та умов або до Ліцензійних умов.

Даним рішенням НКЦПФР імплементовано норми Директиви 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 15.05.2014 року та Делегованого Регламенту Комісії № 2017/1946 від 11.07.2016 року щодо вичерпного переліку інформації, яка повинна бути включена потенційними набувачами в повідомлення про потенційне набуття істотної участі.

Зі змінами до Порядку можна ознайомитись за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10667226

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами