Про погодження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»

General Document Information

№:
323
Approval Date:
25.06.2020
Topic:
Депозитарна діяльність
Category:
Рішення
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР
Date of entry into force:
25.06.2020
Sessions:
25.06.2020

document contents

РІШЕННЯ

«25» червня 2020 м. Київ №323

Про погодження змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»
За підсумками розгляду заяви від 04.06.2020 № б/н (вх. від 05.06.2020 № 22/2135-АП) та документів, наданих Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» щодо реєстрації змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» відповідно до пункту 377 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини другої статті 11 Закону України «Про депозитарну систему України»,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити змін до статуту Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), а саме нову редакцію, затверджену рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 29.05.2020).

2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) повідомити в установленому порядку про це рішення Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 25 червня 2020 № 33

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами