is your investment to the Victory and future of Ukraine

The Commission establishes prudential standards and exercises prudential supervision over professional stock market participants within the scope of activities performed by such a participant on the basis of a license issued.

Professional participants submit to the Commission information on the results of calculating prudential norms and the data on the basis of which their calculation is carried out, in the manner and within the time limits specified by the regulatory acts of the Commission.

Prudential supervision in the stock market ensures transparency and controllability of the professional market participants and is also an effective tool for protecting the interests of investors.

Terms and procedure for submitting monthly data to the NCSSMC

Учасник ринкуСтроки
подання
Нормативний акт
Інвестиційні фірмине пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Компанії з управління активамине пізніше останнього дня місяця,
наступного за звітним місяцем
Пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Депозитарні установине пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Центральний депозитарій цінних паперівне пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІ Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Фондові біржіне пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 глави 2 розділу ІІІ Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Особи, що провадять клірингову діяльністьне пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Адміністратори
НПФ
не пізніше останнього числа
місяця, наступного за звітним
пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення
Управителіне пізніше останнього числа
місяця, наступного за звітним
пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами