Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», ідентифікаційний код юридичної особи 35511167

General Document Information

№:
74-ДП-КУА
Approval Date:
04.02.2019
Topic:
Ліцензування
Category:
Постанова
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР
Sessions:
07.02.2019

document contents

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

П О С Т А Н О В А №74-ДП-КУА

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                  04 лютого 2019 року

 

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) – член Комісії Тарабакін Д.В., член Комісії Панченко О.С.,  член Комісії Лібанов М.О., на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії Назарчука І.Р. від 02.01.2019 №4-ДП-КУА, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (далі – ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», Товариство), місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Московська, будинок 46/2 літера А, ідентифікаційний код юридичної особи 35511167,

в с т а н о в и л и:

у відношенні  ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №740-ДП-КУА від 26.12.2018, відповідно до якого встановлено наступне.

При проведенні планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», яка здійснювалась на підставі доручення на проведення планової перевірки, виданого уповноваженою особою Комісії, Головою Комісії – Хромаєвим Тимуром Заурбековичем 07.11.2018 №63ФМ-КП, у відношенні ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» було складено Акт про відмову в проведенні перевірки від 12.12.2018, у зв’язку з нижче зазначеним.

13.11.2018 керівником робочої групи був вручений Генеральному директору ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Коптегіну Артему В’ячеславовичу запит про надання документів або інформації, що міститься в них, необхідних для проведення перевірки (далі – запит) від 13.11.2018.

Відповідно до пункту 2 зазначеного запиту у ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вимагалось в термін до 14 год. 00 хв. 14.11.2018 надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, серед іншого, оригінали (у разі відсутності – копії) сертифікатів НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності працівника(-ів), відповідального(-их) за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що тимчасово виконували його обов’язки в суб’єкті, які були призначені в період з 12.11.2015 по 12.11.2018.

За результатами опрацювання документів, що надавались ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» під час проведення перевірки, робочою групою встановлено, що станом на 21.11.2018 Товариством не надано на запит від 13.11.2018 оригінали (у разі відсутності – копії) сертифікатів НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності працівника(-ів), відповідального(-их) за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що тимчасово виконували його обов’язки в суб’єкті, які були призначені в період з 12.11.2015 по 12.11.2018.

У зв’язку із зазначеним керівником робочої групи був вручений Генеральному директору ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Коптегіну А.В. запит від 21.11.2018 з вимогою в термін до 12 год. 00 хв. 22.11.2018 надати пояснення щодо ненадання на пункт 2 запиту від 13.11.2018, серед іншого, оригіналів (у разі відсутності – копій) сертифікатів НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності працівника(-ів), відповідального(-их) за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що тимчасово виконували його обов’язки в суб’єкті, які були призначені в період з 12.11.2015 по 12.11.2018, та надати копії зазначених документів.

Листом від 22.11.2018 №29/11/2018 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на запит від 21.11.2018 повідомило, що вказані у запиті від 21.11.2018 документи Товариство не мало змоги надати 21.11.2018 у зв’язку з їх відсутністю в приміщенні офісу.

Відповідно до інформації наявної в програмно-технічному комплексі «Система моніторингу фондового ринку НКЦПФР», а саме «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні», на ім`я Коптегіна Артема В’ячеславовича був виписаний сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів № 09591-У, термін дії з 10.04.2017 по 23.03.2020.

Разом з цим, станом на 12.12.2018 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не надало:

1) на запит від 13.11.2018 – оригінал (у разі відсутності – копію) сертифікату Коптегіна А. В. на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів № 09591-У, термін дії з 10.04.2017 по 23.03.2020;

2) на запит від 21.11.2018 – копію сертифікату Коптегіна А. В. на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів № 09591-У, термін дії з 10.04.2017 року по 23.03.2020.

05.12.2018 керівником робочої групи був вручений Генеральному директору Коптегіну А.В. запит від 05.12.2018.

Відповідно до зазначеного запиту у ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вимагалось в термін до 15 год. 00 хв. 05.12.2018 надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення такі матеріали перевірки:

  1. Пояснення щодо причин ненадання на пункт 1 запиту про надання документів або інформації, що міститься в них, необхідних для проведення перевірки від 19.11.2018 інформації щодо правочинів, які вчинялись між ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», яке діяло від імені Пайового венчурного інвестиційного фонду «Київщина» недиверсифікованого виду закритого типу, та:

– ТОВ «МЕТАГОР ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 37922707) (ФК18/07-2);

– ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39746113) (ПВ-150917/01);

– ТОВ «ФК «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 39780018) (ФК16/04-1);

– ТОВ «КРЕДИТ КОМ ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40585597) (08/12/17);

– ТОВ «ФК «КРЕДИТ КОМ» (код за ЄДРПОУ 40594690) (28/12/17);

– ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41234527) (ПВ-120118/03, 180118/01, 220118/01, ПВ-150218/02, ПВ-210318/02, ПВ-030418/01, Ф-010618/01, ПВ-210818/01, ПВ-220818/01, ПВ-230818/01);

– ТОВ «В.Е.Д.» (код за ЄДРПОУ 41256577) (пов. фін. доп. 301117/02, пов. фін. доп. 230218/01, пов. фін. доп. 260218/01);

– ТОВ «Д.В.Е.» (код за ЄДРПОУ 41256692) (пов. фін. доп. 271117/01, пов. фін. доп. 301117/01, пов. фін. доп. 290118/01, пов. фін. доп. 070218/01, пов. фін. доп. 090218/01, пов. фін. доп. 140218/01, пов. фін. доп. 160218/01, пов. фін. доп. 200218/01, пов. фін. доп. 041217/01, пов. фін. доп. 061217/01, пов. фін. доп. 071217/01);

– ТОВ «ГРІН ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ 41685867) (ПВ-271117/01).

  1. Оригінали документів щодо правочинів, які вчинялись між ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», яке діяло від імені Пайового венчурного інвестиційного фонду «Київщина» недиверсифікованого виду закритого типу, та юридичними особами, вказаними в пункті 1 цього запиту.

Листом від 06.12.2018 №06/12/2018 на запит від 05.12.2018 ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» надало оригінали договорів, а також копії договорів щодо яких був відсутній оригінал.

ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» листом від 06.12.2018 №06/12/2018 також повідомило, що інші договори із вказаними у запиті від 05.12.2018 контрагентами Товариством не укладались.

06.12.2018 керівником робочої групи був вручений Генеральному директору ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Коптегіну А.В. запит від 06.12.2018.

Відповідно до зазначеного запиту у ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вимагалось в термін до 11 год. 00 хв. 10.12.2018 надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення такі матеріали перевірки:

1) Копії договорів, які укладались між ТОВ «КУА «Фінансовий партнер», яке діяло від власного імені та за рахунок ПВІФ «Київщина» НВЗТ, та юридичними особами:

– ТОВ «ГРІН ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ 41685867);

– ТОВ «Д.В.Е.» (код за ЄДРПОУ 41256692);

– ТОВ «В.Е.Д.» (код за ЄДРПОУ 41256577);

– ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 41234527);

– ТОВ «ФК «КРЕДИТ КОМ» (код за ЄДРПОУ 40594690);

– ТОВ «КРЕДИТ КОМ ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40585597);

– ТОВ «ФК «КРЕДО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39746113).

2) Копії договорів від 18.07.2018 №ФК18/07-2 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «Метагор Трейд») та від 16.04.2018 №ФК16/04-1 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «ФК «Перфекто Капітал»).

3) Оригінали та копії всіх документів по ідентифікації, верифікації вивченню та уточненню інформації про клієнтів, зазначених у пунктах 1 та 2 цього запиту юридичних осіб.

При виході 10.12.2018 робочою групою за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Фінансовий партнер» Генеральний директор ТОВ «КУА «Фінансовий партнер» Коптегіну А.В. близько 12 год. 30 хв. звернувся в усній формі до робочої групи з проханням перенести час надання документів на 15 год. 00 хв. цього ж дня у зв’язку з необхідністю їх підготовки.

За результатами повторного виходу робочої групи станом на 15 год. 40 хв. 10.12.2018 робочій групі не були надані документи (їх копії), які вимагались запитом від 06.12.2018.

У зв’язку з зазначеним керівником робочої групи був вручений Генеральному директору ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Коптегіну А.В. запит від 10.12.2018 з вимогою в термін до 16 год. 10 хв. цього ж дня надати пояснення щодо ненадання на запит від 06.12.2018 документів (їх копій), які вимагались пунктами 1, 2, 3 запиту.

Листом від 10.12.2018 ТОВ «КУА «Фінансовий партнер» на запити від 06.12.2018 та 10.12.2018 надало копії договорів та пояснення.

За результатами опрацювання наданих копій договорів робочою групою встановлено, що ТОВ «КУА «Фінансовий партнер» не надало копії договорів від 18.07.2018 №ФК18/07-2 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «Метагор Трейд») та від 16.04.2018 №ФК16/04-1 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «ФК «Перфекто Капітал»), які вимагались пунктом 2 запиту від 06.12.2018.

Також встановлено, що відповідно до пункту 1.1. Договору відступлення права вимоги №ПВ-271117/01 від 27.11.20117 в порядку та на умовах визначених цим договором ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», що діє від власного імені та в інтересах і за рахунок ПВІФ «Київщина» НВЗТ (далі – Первісний кредитор), відступає, а ТОВ «ГРІН ФАКТОР» (далі – Новий кредитор) набуває право вимоги грошових зобов’язань, що належать Первісному кредитору на момент укладення цього договору, за зобов’язаннями ТОВ «Д.В.Е.», які виникли за договором надання фінансової позики №241117/01 від 24.11.2017 та нарахованими відсотками за цим договором.

Разом з цим, ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не надало на пункт 2 запиту від 05.12.2018 оригінал договору надання фінансової позики №241117/01 від 24.11.2017, та на пункт 1 запиту від 06.12.2018 – копію зазначеного договору.

Також, листом від 10.12.2018 ТОВ «КУА «Фінансовий партнер» на запити від 06.12.2018 та 10.12.2018 повідомило, що Товариство не має можливості надати оригінали всіх документів по ідентифікації, верифікації, вивченню та уточненню інформації про клієнтів, зазначених у пунктах 1 та 2 юридичних осіб в зв’язку з тим, що оригінали документів загубились при переїзді під час ремонтних робіт (03.09.2018-31.10.2018) і зараз знаходяться в пошуку. Жодних підтверджуючих документів щодо зазначеного ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» надано не було.

Інформація щодо втрати документів за період з 03.09.2018 по 11.12.2018 до Комісії від ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» не надходила.

Таким чином, ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» станом на 12.12.2018 не надало частину документів необхідних для проведення перевірки, а саме:

1) на пункт 2 запиту від 13.11.2018 – оригінал (у разі відсутності – копію) сертифікату Коптегіна А. В. на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів № 09591-У, термін дії з 10.04.2017 по 23.03.2020;

2) на пункт 1 запиту від 21.11.2018 – копії сертифікату Коптегіна А. В. на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів № 09591-У, термін дії з 10.04.2017 року по 23.03.2020.

3) на пункт 2 запиту від 05.12.2018 – оригінал договору надання фінансової позики №241117/01 від 24.11.2017, та на пункт 1 запиту від 06.12.2018 – копію зазначеного договору.

4) на пункт 2 запиту від 06.12.2018 – копію договорів від 18.07.2018 №ФК18/07-2 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «Метагор Трейд») та від 16.04.2018 №ФК16/04-1 (укладеного між ТОВ «ФК «Альянс Плюс» та ТОВ «ФК «Перфекто Капітал»);

5) на пункт 3 запиту від 06.12.2018 – оригінали та копії всіх документів по ідентифікації, верифікації, вивченню, зазначених у пунктах 1 та 2 запиту юридичних осіб.

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) у порядку, встановленому відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, на запит цього суб’єкта державного фінансового моніторингу достовірну інформацію, документи, копії документів або витяги з документів, необхідних для виконання відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу функцій з державного регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здійснення контролю за виконанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу рішень суб’єктів державного фінансового моніторингу про застосування санкцій, письмових вимог.

Відповідно до вимог пункту 2 розділу IV Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Комісії 17.07.2015  № 1038, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 за №955/27400 (далі – Порядок №1038), суб’єкт первинного фінансового моніторингу та його посадові особи під час проведення виїзної перевірки, зокрема, зобов’язані:

своєчасно та у повному обсязі надавати робочій групі достовірні документи або інформацію, що міститься в них, у терміни, встановлені запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки;

не створювати перешкод для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов’язків.

Відповідно до вимог абзацу сьомого підпункту 5 пункту 3 розділу ІІІ Порядку № 1038, керівник та члени робочої групи при проведенні виїзної перевірки зобов’язані скласти Акт про відмову в проведенні перевірки, зокрема, у разі відмови (ухилення) посадових осіб суб’єкта первинного фінансового моніторингу у наданні суб’єктом первинного фінансового моніторингу частини наявних у суб’єкта первинного фінансового моніторингу документів (інформації), необхідних(ої) для проведення перевірки.

Враховуючи викладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу VІ Ліцензійних умов №1281,  підпункту 2.4 пункту 2 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії від 16.10.2012 №1470,

п о с т а н о в и л и:

  1. За відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування застосувати у відношенні ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ №185496, виданої на підставі рішення Комісії №178 від 25.03.2013.
  2. ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вчинити дії, передбачені пунктом 4 розділу VІ Ліцензійних умов №1281.
  3. Дану постанову направити ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Уповноважена особа Комісії                                                     Д. Тарабакін

Уповноважена особа Комісії                                                     О. Панченко

Уповноважена особа Комісії                                                     М. Лібанов

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами