is your investment to the Victory and future of Ukraine

Щодо схвалення таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ 2019

General Document Information

№:
807
Approval Date:
27.12.2019
Topic:
Регуляторна діяльність
Category:
Рішення
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР
Sessions:
27.12.2019

document contents

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Р І Ш Е Н Н Я
 

27.12.2019                                  м. Київ                                     № 807

 

Щодо схвалення таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ 2019

 

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та з урахуванням Протоколу засідання Комітету з управління системою фінансової звітності, створеного відповідно до Протоколу засідання Керівного комітету від 09.07.2019 р. за Меморандумом № 102/15 про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18 грудня 2017 р.,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

  1. Схвалити таксономію фінансової звітності UA XBRL МСФЗ 2019, схвалену 27.12.2019 Комітетом з управління системою фінансової звітності, створеним відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18.12.2017 № 102/15 (додається).
  2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду забезпечити оприлюднення таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ 2019 на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії              О. Панченка.

 

Голова Комісії                                                                          Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від 27.12.2019 № 74

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами