Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
27.03.2018

Керівництво НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» і Програми технічної підтримки за пріоритетними напрямками українського фінансового сектору EU-FINSTAR підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо закупівлі та впровадження в Україні Системи фінансової звітності (надалі – Система).

Міжнародні партнери України, які надають допомогу фінансовому сектору в процесі впровадження реформ, мають намір надати допомогу в процесі закупівлі такої Системи у відповідності до встановлених бізнес-вимог, а також її адаптації та впровадження.

Нова Система дозволить здійснювати збирання, обробку, перевірку та розкриття регулярної фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі, і базуватиметься на поширеному в світі стандарті iXBRL.

Ключовими новаціями запровадження нової Системи на українському ринку є: єдине вікно подання фінансової звітності до фінансових регуляторів; високий рівень автоматизації збирання та обробки фінансової звітності, ефективний та надійний аналіз фінансових показників компаній, швидке виявлення помилок та невідповідностей у фінансових звітах.

Відповідно до останніх змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складати фінансову звітність з використанням таксономії МСФЗ 2018 та подавати її органам державної влади в єдиному електронному форматі зобов‘язані підприємства, що становлять суспільний інтерес. До таких підприємств законом віднесені: емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи та підприємства, які належать до групи великих підприємств.

Програма EU-FINSTAR має намір надавати допомогу як НКЦПФР, так й іншим державним органам – учасникам проекту – у процесі переходу до складання і подання регулярної фінансової звітності підприємствами, що становлять суспільний інтерес, з використанням таксономії МСФЗ.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» також має намір допомогти Комісії розробити зміни до законодавства та нормативно-правових актів, необхідні для впровадження Системи. Програма EU-FINSTAR планує проведення навчальних та інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів, що стануть користувачами Системи.

Нагадаємо, запуск нової Системи планується на 1 квартал 2019 року, оскільки відповідно до вищезгаданого закону підприємства, що становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі саме з 2019 року.

«Завдяки прийнятим наприкінці минулого року законам ми разом із Національним банком і Міністерством фінансів працюємо над впровадженням нової системи фінансового репортінгу для підприємств, що становлять суспільний інтерес. Україна в цьому питанні має шанс стати лідером в Європі, адже на сьогодні така система впроваджена лише Голландією. Перехід на електронне складання та подання звітності дозволить створити базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність, повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому», – зауважив Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

«Запровадження регуляторної звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, з використанням української таксономії МСФЗ XBRL є важливим кроком для підвищення фінансової прозорості. Нова структура регуляторної звітності, яка базується на українській таксономії МСФЗ, сприятиме запровадженню МСФЗ, посиленню захисту інвесторів, покращенню інвестиційного клімату в країні та надасть фінансовим регуляторам нові та розширені наглядові можливості, що допоможуть підготувати ринки капіталу України до інтеграції з європейськими та іншими транскордонними ринками», – додав Керівник Проекту технічної допомоги EU-FINSTAR Скотт Калхун.

Довідкова інформація

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. У західних країнах він є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ і GAAP США в електронному вигляді. XBRL широко використовується в багатьох країнах регуляторами ринків цінних паперів, банківськими регуляторами, податковими органами, а також національними статистичними агентствами. На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ. Основні переваги XBRL: автоматичний введення даних без повторної трансформації; швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого; швидкий, ефективний і надійний аналіз і порівняння даних; відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень; збільшення ефективності та економія в процесах нагляду; тощо.

Програма EU-FINSTAR за дорученням Європейського Союзу надає допомогу фінансовому сектору України шляхом підтримки впровадження Урядом реформ, передбачених Угодою про асоціацію та її положеннями щодо Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Урядом України та Європейським Союзом.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» – чотирьохрічна програма, основним завданням якої є розвиток та покращення надання фінансових послуг в Україні, які б відповідали потребам громадян України та суб’єктів господарювання усіх розмірів. Програма реалізується в рамках Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво.

Поділіться записом:
НОВИНИ ЗА ТЕМОЮ
Array ( [1140245] => [1138051] => [1137557] => )
УСІ НОВИНИ
https://www.nssmc.gov.ua/zagruzka-bokovh-zapisey-novosti/?categories=1504,1280,1305,1294,1296,1304&postid=962390
КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку