Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів

General Document Information

Document type:
Проект рішення НКЦПФР
Topic:
Регуляторна діяльність
Discussion Start Date:
24.07.2018
End date of discussion:
24.08.2018
Date of publication:
24.07.2018

document contents

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

__ ___ 2018                                                м. Київ                                №  _____

 

Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства
Відповідно до пункту 24-1 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства (далі – Порядок, що додається).

2. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців 4 пункту 1 Розділу ІІІ Порядку та абзац 3 підпункту 4 пункту 2 Розділу VI Порядку, які набирають чинності через один рік після набрання чинності цього Порядку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  Д.Тарабакіна.

Голова Комісії                                                                   Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами