Про схвалення доопрацьованого проекту постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) НКЦПФР»

document contents

            НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.08.2018 р.       м. Київ    №562

 

Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»

Відповідно до пунктів 9 та 91 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 2, 5 Закону України    «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статей 6, 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» (далі – проект постанови), що додається.

2. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності (О. Мисюра) забезпечити :

оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

направлення проекту постанови для погодження із заінтересованими органами.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

 

Голова Комісії                             Т. Хромаєв

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами