Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «ЄВРОАЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ»

General Document Information

№:
698
Approval Date:
19.11.2019
Topic:
Контрольно-правова діяльність
Category:
Рішення
Status:
Прийнято
Publisher:
НКЦПФР
Sessions:
19.11.2019

document contents

РІШЕННЯ 

19.11.2019                                 м. Київ                                                     № 698

 

Про зупинення обігу цінних

паперів ПрАТ «ЄВРО

-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА

КОМПАНІЯ «ФІНІСТ»

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про включення ПрАТ «ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ»   (ідентифікаційний код 14199815) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 19.11.2019 №697

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Зупинити з 20.11.2019 обіг цінних паперів ПрАТ «ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ»  (ідентифікаційний код 14199815) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «ЄВРО-АЗІАТСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНІСТ»   (ідентифікаційний код 14199815), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
  3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії М. Лібанова.
  5. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії                                                                               Т. Хромаєв 

           Протокол засідання Комісії

                                                                                                                              від «19» листопада 2019 року № 63

                                                          

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами