Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент нагляду за професійними учасниками ринку
Строкова/Безстрокова:
Строкова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Організовує та забезпечує підготовку річного звіту Комісії, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) здійснює необхідні заходи щодо забезпечення інформацією необхідної для формування розділів річного звіту;
2) отримує необхідну інформацію від інших структурних підрозділів відповідно до внутрішніх документів Комісії;
3) здійснює систематизацію інформації та формує проект річного звіту для винесення на відповідний Комітет Комісії;
4) доопрацьовує зауваження та пропозиції за результатом розгляду на Комітеті;
5) здійснює систематизацію інформації та формує проект річного звіту для винесення на засідання Комісії;
6) доопрацьовує зауваження та пропозиції за результатом розгляду на засіданні Комісії;
7) формує остаточну редакцію річного звіту та оприлюднює на офіційному веб-сайті Комісії;
8) забезпечує річним звітом Адміністрацію Президента, Верховну Раду України, Кабінет міністрів України, центральні виконавчі органи державної влади.
Організовує та забезпечує, в межах компетенції, взаємодію з органами державної влади з метою обміну інформації, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) формує проект договору/меморандуму з органом державної влади щодо обміну інформації із урахуванням пропозицій від інших структурних підрозділів Комісії;
2) погоджує проект договору/меморандуму з зацікавленим органом державної влади та укладає відповідний документ;
3) готує пропозиції щодо внесення відповідних змін до внутрішніх документів Комісії, щодо забезпечення отримання інформації від інших структурних підрозділів;
4) здійснює збір, систематизацію та формування необхідної інформації, яка визначена договором/меморандумом;
5) забезпечує приведення узагальненої інформації до формату, що передбачено договором/меморандумом щодо обміну інформації;
6) готує, підписує та відправляє супровідний лист на відповідний орган державної влади та інформацію до нього;
7) розміщує на офіційному веб-сайті Комісії інформацію щодо укладених міжвідомчих угод про обмін інформації, щодо оприлюдення річного звіту та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, які були підготовлені департаментом щодо діяльності професійних учасників на ринку цінних паперів.
Організовує та забезпечує, в межах компетенції, підготовку в установленому порядку, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, проекти відповідей на запити, листи, заяви та скарги громадян, юридичних осіб, державних органів з питань, що відносяться до компетенції департаменту, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз існуючого середовища, а саме правових аспектів (чинних законодавчих та нормативних актів), які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службової записки до інших департаментів та/або управлінь Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) отримання службових записок від інших департаментів та/або управлінь Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими департаментами/управліннями проекту листа-відповіді запитувачу;
5) погодження Керівником апарату Комісії та підписання проекту листа-відповіді запитувачу членом Комісії, Головою Комісії (у разі необхідності);
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у відділ забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
26.11.2018
Початок конкурсу:
17.12.2018 14:00
Дата закінчення конкурсу:
18.12.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 11 грудня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у одній з галузей знань “Управління та адміністрування”, “Математика та статистика”, “Право”, “Інформаційні технології”, “Соціальні та поведінкові науки”.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Рішення НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності»;
• Рішення НКЦПФР від 20.06.2013 № 1106 «Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів»;
• Рішення НКЦПФР від 26.03.2013 № 429 «Про затвердження Положення про клірингову діяльність»;
• Рішення НКЦПФР від 21.05.2013 № 862 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»;
• Рішення НКЦПФР від 11.06.2013 № 992 «Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283 «Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284 «Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 02.10.2012 № 1343 «Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 28.05.2013 № 894 «Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення НКЦПФР від 05.02.2013 № 131 «Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними паперами та фондовими біржами»;
• Рішення НКЦПФР від 12.12.2006 № 1449 «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»;
• Рішення НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688 «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж»;
• Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 819 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами»;
• Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 № 1470 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій»

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання процесу підготовки аналітичних, статистичних та загально – інформаційних матеріалів;
• знання необхідні для підготовки відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації;
• знання необхідні у підготовці проектів нормативних актів;
• знання норм службової, професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

• досвід роботи у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

• впевнений користувач ПК (MS Office, у тому числі програми Microsoft Office Access щодо формування запитів з масивами даних, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• самоорганізація та орієнтація на розвиток;
• дипломатичність та гнучкість;
• незалежність та ініціативність;
• вміння працювати у стресових ситуаціях;
• цілеспрямованість;
• комунікабельність;
• енергійність;
• відповідальність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• дисциплінованість;
• неупередженість;
• тактовність;
• націленість на результат;
• активна життєва позиція.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• стратегічне та логічне мислення;
• здатність до самостійного прийняття рішень;
• організаторські здібності;
• навички наставництва;
• вміння визначати пріоритети;
• оцінка і розвиток підлеглих;
• вміння розв’язання конфліктів;
• аналітичні здібності;
• прагнення до нововведень;
• досвід ведення переговорів;
• досвід управління людьми;
• здатність приймати нестандартні управлінські рішення;
• вміння делегувати повноваження;
• вміння контролювати;
• вміння переконувати;
• вміння працювати в команді та керувати командою.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Результат конкурсу:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами