- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

  • методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління згідно з законодавством;
  • проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління;
  • узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління.

Корпоративне управління є одним з ключових елементів і передумовою успішної діяльності акціонерного товариства. Мета ефективного корпоративного управління – досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів, постачальників, кредиторів, держави та суспільства. Корпоративне управління охоплює практично усі сфери діяльності акціонерного товариства – планування, внутрішній контроль, оцінка ефективності виробництва, розкриття інформації та багато іншого.

В Україні значна частина підприємств обрала саме акціонерну організаційно-правову форму, тому впровадження в них кращих стандартів корпоративного управління має велике значення для інвестиційної привабливості країни.

Ключовим моментом у впровадженні новацій корпоративного управління є приведення внутрішніх документів акціонерного товариства у відповідність до норм чинного законодавства. У зв’язку з цим є нагальною потреба напрацювання типових статутів публічних та приватних акціонерних товариств, положення про корпоративного секретаря, положення про інформаційну політику акціонерного товариства тощо.

Розбудова корпоративного управління в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також інших нормативно-правових, методичних рекомендацій та документів у цій сфері, прийнятих Комісією.

Акціонерні товариства в Україні можуть формувати систему корпоративного управління відповідно до загальноприйнятих в світі Принципів корпоративного управління Організації економічного розвитку та співробітництва.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами