- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

30.12.2013 року між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України укладена Угода між НКЦПФР і НБУ №114/14 . Згідно із ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» завданнями спеціально уповноваженого органу є, зокрема, налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком України, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 Згідно із ст.22 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, мають право на доступ до інформаційних баз даних одне одного, які ведуться з метою регулювання ринків фінансових послуг.
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з метою співпраці та координації своєї діяльності зобов’язані проводити оперативні наради не рідше одного разу в місяць або частіше на вимогу одного з керівників цих органів. За результатами зазначених нарад складаються відповідні протоколи та/або укладаються міжвідомчі угоди. Рішення, які містяться у зазначених протоколах та угодах, обов’язкові для розгляду та впровадження кожним з органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
В рамках співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні укладений меморандум про взаєморозуміння між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

30.05.2016 року укладений Меморандум між НКЦПФР і НАБУ № 32/14.

Нагадаємо, згідно із ст. 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Національним агентством з питань запобігання корупції, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової і митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими державними органами.

Національне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.

Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні, Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного бюро, зобов’язані:

 • передавати Національному бюро одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро
 • за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами.

23.11.2016 року між НКЦПФР і Національним агентством з питань запобігання корупції укладений Меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією.

Меморандум передбачає консолідацію зусиль сторін, спрямованих на співпрацю у сфері запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень, зокрема шляхом обміну відповідною інформацією. В рамках співпраці передбачено проведення спільних зустрічей, навчальних заходів та конференцій.

Згідно із п.1, п.2 ч.1 ст.12 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права, зокрема:

 • одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
 • мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

17.08.2015 року між ДФС і НКЦПФР укладено Угоду «Про інформаційне співробітництво між Державною фіскальною службою України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» №36/14/1.

Нагадаємо, відповідно до п.3 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. №236, основними завданнями ДФС є, зокрема, взаємодія та здійснення обміну інформацією з органами державної влади, державними органами іноземних держав, міжнародними організаціями.

01.03.2013 року між НКЦПФР і Державною службою статистики України укладена Угода про взаємообмін інформаційними ресурсами №21/14/3 .

Нагадаємо, відповідно до п.4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №396/2011, Держстат України відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого:

 • залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію,
 • укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов’язану зі збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних.

11.02.2013 року між НКЦПФР та ФДМУ укладено Угоду “Про інформаційне співробітництво між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Фондом державного майна України” №19/14/83.

Нагадаємо, відповідно до із ст. 10 Закону України «Про Фонд державного майна» ФДМУ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

 • одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
 • користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

13 серпня 2020 року набрав чинності  Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» , яким визначено відповідальним органом у цій сфері Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – Комісія).

Основними завданнями Комісії, зокрема, є:

 • реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор;
 • реалізація державної політики в лотерейній сфері;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор, а також у лотерейній сфері.

Згідно з Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 23.09.2020 № 891, між Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку і Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей підписано договір оренди нерухомого майна, що належить до державного майна.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року №579-р було створено «Соціальний контактний центр», який згодом було перейменовано на державну установу «Урядовий контактний центр». Заклад створено з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування та їх взаємодії під час розгляду таких звернень.

На виконання зазначених рішень Кабінету Міністрів України Урядовому контактному центру виділено скорочені номери та запроваджено «гарячу лінію» для звернення громадян. Оформити звернення можна також через веб-сайт центру.

Між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Урядовим контактним центром підписано договір оренди нерухомого майна, що належить до державного майна.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (далі – Південне міжрегіональне управління) підпорядковується Міністерству юстиції України та є його територіальним органом.

Південне міжрегіональне управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями управління є:

 • реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
 • внесення на розгляд Мін’юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;
 • забезпечення роботи нотаріату;
 • експертне забезпечення правосуддя;
 • протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин));
 • здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України підписано договір оренди нерухомого майна, що належить до державного майна.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами