- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України
Максим Лібанов

МАКСИМ ЛІБАНОВ

Член Комісії

Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку


Комітет з питань функціонування емітентів та корпоративного управління

Іраклій Барамія

ІРАКЛІЙ БАРАМІЯ

Член Комісії

Комітет з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу


Комітет з питань нагляду та контролю за функціонуванням ринків капіталу та організованих товарних ринків

Юрій Бойко

ЮРІЙ БОЙКО

Член Комісії

Комітет з питань функціонування інститутів спільного інвестування та накопичувального пенсійного забезпечення

Руслан Магомедов

РУСЛАН МАГОМЕДОВ

Голова Комісії

Юрій Шаповал

ЮРІЙ ШАПОВАЛ

Член Комісії

Комітет з питань правозастосування


Комітет з питань інформаційних технологій та кібербезпеки


Комітет з питань фінансового моніторингу та контролю фінансової звітності

Ярослав Шляхов

ЯРОСЛАВ ШЛЯХОВ

Член Комісії

Комітет з питань розвитку та запровадження деривативних контрактів


Комітет з питань функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу

Арсен Ільін

АРСЕН ІЛЬІН

Член Комісії

Комітет з питань функціонування організованих товарних ринків


Комітет з питань фінансово-кредитних механізмів будівництва та іпотеки

ОКСАНА САХНАЦЬКА

Керівник апарату

Радники Комісії

Департамент стратегічного розвитку

Департамент методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів

Департамент методології корпоративного управління, корпоративних фінансів, фінансових інструментів на ринках капіталу та організованих товарних ринків

Департамент ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ

Управління ліцензування інфраструктури фондового ринку

Управління «Єдине вікно»

Управління сертифікації та освітніх програм

Департамент реєстрації емісій цінних паперів

Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами

Департамент нагляду за ринками капіталу

Департамент аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду

Департамент фінансового моніторингу та проведення інспекцій

Департамент правозастосування

Департамент управління персоналом

Департамент міжнародної співпраці та комунікацій

Юридичний департамент

Департамент інформаційних технологій

Управління з питань функціонування центру збору фінансової звітності у форматі XBRL

Управління адміністративної діяльності

Управління документообігу

Департамент бухгалтерського обліку, методології та звітності

Департамент контролінгу та планування

Відділ запобігання корупції

Відділ внутрішнього аудиту

В НКЦПФР на постійній основі із залученням представників громадських організацій працюють дванадцять Комітетів, метою яких є координація дій структурних підрозділів та забезпечення ефективної реалізації повноважень Комісії.

Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку

Керівник – Член Комісії Лібанов Максим Олександрович

Комітет з питань функціонування емітентів та корпоративного управління

Керівник – Член Комісії Лібанов Максим Олександрович

Комітет з питань розвитку та запровадження деривативних контрактів

Керівник – Член Комісії Шляхов Ярослав Миколайович

Комітет з питань функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу

Керівник – Член Комісії Шляхов Ярослав Миколайович

Комітет з питань функціонування пост-трейдингової інфраструктури ринків капіталу

Керівник – Член Комісії Барамія Іраклій Геннадійович

Комітет з питань функціонування організованих товарних ринків

Керівник – Член Комісії Ільін Арсен Валерійович

Комітет з питань фінансово-кредитних механізмів будівництва та іпотеки

Керівник – Член Комісії Ільін Арсен Валерійович

Комітет з питань правозастосування

Керівник – Член Комісії Шаповал Юрій Іванович

Комітет з питань інформаційних технологій та кібербезпеки

Керівник – Член Комісії Шаповал Юрій Іванович

Серед підпорядкованих НКЦПФР організацій –

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ),

Національний депозитарій України.

—–

АРІФРУ,  створене у 1998 році, здійснює організаційний, технічний та ресурсний супровід завдань регулятора в частині розвитку інфраструктури фондового ринку України та його відповідності світовим стандартам.

Контакти:

вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150

e-mail: [email protected]

телефони: +38 044 498 38 15/16; +38 044 586 43 94; +38 044 287 56 70

https://smida.gov.ua/

Фінансова звітність АРІФРУ: ознайомитись

—–

Ключовим завданням Національного депозитарію України є забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Установа створена відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

Контакти:

вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, 04107

e-mail: [email protected]

телефон: (044) 363-04-00

https://www.csd.ua/

Правління НДУ: ознайомитись

Фінансова звітність НДУ: ознайомитись

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами