- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ – діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр), депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до Закону “Про депозитарну систему України” мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.

Учасники депозитарної системи України – Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії – кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти, номінальні утримувачі.

В Україні можуть провадитися такі види депозитарної діяльності:

  • депозитарна діяльність Центрального депозитарію;
  • депозитарна діяльність Національного банку України;
  • депозитарна діяльність депозитарної установи;
  • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
  • діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів. Також вона може поєднуватися з діяльністю з торгівлі цінними паперами та/або банківською діяльністю.

Депозитарна діяльністю Центрального депозитарію може поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених Комісією.

Депозитарна діяльність Національного банку України може поєднуватися з кліринговою діяльністю.

Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, можуть отримати банки, торговці цінними паперами та інші юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.  Загальна площа такого приміщення повинна становити не менше ніж 20 кв. м.

Статутний капітал заявника (крім банку) на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повинен відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора не повинна становити більше 5 відсотків.

Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність».

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівця (у тому числі керівна посадова особа) – для відокремленого підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

При отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівців (у тому числі керівна посадова особа) – для відокремленого  підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Для вимірювання та оцінки ризиків депозитарної діяльності депозитарної установи, що провадить на фондовому ринку виключно депозитарну діяльність, використовуються такі показники:

РОЗМІР ВЛАСНИХ КОШТІВ. Мінімальний розмір власних коштів депозитарної установи повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи.

НОРМАТИВ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНИХ КОШТІВ. Нормативне значення нормативу – не менше 1.

КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ. Розраховується як відношення розміру власних коштів установи до величини її операційного ризику, який становить 15% від розміру середнього річного нетто-доходу установи за 3 попередні фінансові роки, в які був отриманий позитивний нетто-дохід. Нормативне значення коефіцієнта – не менше 1.

Послуга Плата, грн Термін
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами