- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії здійснюється відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії 13.05.2011 № 492. Відповідно до цього Положення, обмін електронними документами здійснюється між програмно-технічними комплексами (ПТК) суб’єкта подання та Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо. При цьому агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією. Для подання даних до Комісії має бути забезпечене підключення ПТК (безпосереднє суб’єкта подання або через агента подання) до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії, розробленим з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади, а саме відповідно до Технічного регламенту підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР для подання до НКЦПФР звітності, адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів, затвердженим т.в.о. Голови Комісії 22.01.2019. Технічним регламентом передбачено забезпечення взаємодії з обов’язковим підключенням до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку. Для організації підключення до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку використовуються такі Загальні параметри: Адреса в Інтернет шлюзу доступу до мережі Комісії: authvpn.nssmc.gov.ua Кваліфікований сертифікат відкритого ключа шифрування Комісії: https://acskidd.gov.ua/index.php?page=ddownload&sn=7553027

На виконання норм Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 року №2210-VIII НКЦПФР вносить зміни в існуючі та розробляє нові нормативно-правові акти, які стосуються провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Нормативно-правові акти з питань регулювання діяльності інформаційних агентів включатиме:

 • порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
 • порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього;
 • вимоги до договорів з надання інформаційних послуг;
 • вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
 • вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
 • порядок повідомлення Комісії про зміни в інформації та/або документах, поданих для включення особи до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги, та для отримання свідоцтва про включення до Реєстру;
 • порядок анулювання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
 • порядок погодження Комісією внутрішніх правил та вимог до програмно-технічних комплексів, що використовуються при провадженні діяльності з надання інформаційних послуг: з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

Реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках

 —– 1 —–

1.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00001/APA
1.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
1.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
1.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
1.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
1.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
1.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків
1.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
1.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
1.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
1.12 Адреса електронної пошти [email protected]
1.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
1.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
1.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
1.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
1.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
1.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 —– 2 —–

2.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00002/ARM
2.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
2.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
2.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
2.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
2.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
2.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР
2.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
2.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
2.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
2.12 Адреса електронної пошти [email protected]
2.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
2.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
2.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
2.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
2.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
2.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 

Рішенням Комісії від 02.10.2012 №1342 «Про затвердження Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 р. за № 1760/22072 встановлюються Вимоги до спеціалізованих програмних продуктів, програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних систем, які створюються та/або використовуються професійними учасниками фондового ринку, Центральним депозитарієм цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) при здійсненні професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію (далі – програмні продукти).

Рішенням Комісії від 13.11.2012 №1617 «Про затвердження Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 р. за № 141/22673 затверджено Порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку (далі – Порядок), що визначає процедуру подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про програмні продукти, які створено для використання на фондовому ринку, та/або які використовуються учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності, порядок внесення змін до інформації про такі програмні продукти та порядок ведення Комісією обліку програмних продуктів на фондовому ринку.

Рішенням від 24.09.2020 №211, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2020 року за № 538/34821 вносяться зміни до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 13 листопада 2012 року №1617.

Порядком передбачено:

 • надання Комісії інформації про програмні продукти, які створено для використання на фондовому ринку та/або використовується професійним учасником фондового ринку при здійсненні професійної діяльності;
 • обов’язковість надання Комісії професійним учасником фондового ринку, який створив спеціалізований програмний продукт (далі – СПП) або придбав майнові права на СПП, має права на використання СПП та/або використовує СПП для провадження професійної діяльності на фондовому ринку інформації про такий СПП;
 • у разі внесення суттєвих функціональних змін до СПП (впровадження нових версій) подана до Комісії інформація підлягає оновленню протягом календарного місяця з моменту настання таких змін;
 • ініціатором оновлення інформації є заявник;
 • інформація про програмний продукт, у тому числі СПП подається до Комісії у вигляді електронного документа відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації; інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів;
 • ведення обліку здійснюється Комісією в електронному вигляді.

Публічна інформація НКЦПФР у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних: https://data.gov.ua/organization/natsionalna-komisiia-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku

Технічні параметри та вимоги щодо застосування засобів електронної пошти для цілей застосування офіційного каналу зв’язку

 1. Цим документом встановлюються технічні параметри та вимоги щодо застосування засобів електронної пошти (далі – Технічні вимоги) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 21 січня 2021 року № 34 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2021 року за № 379/36001, Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР 23 червня 2021  року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1095/36717 та інших нормативно-правових актів НКЦПФР (далі – НПА), в яких передбачено застосування засобів офіційного каналу зв’язку в частині забезпечення обміну електронними документами між заявниками (особами) та НКЦПФР для організації можливості подання до НКЦПФР заявниками (особами) листів загальної кореспонденції, повідомлень, оферт, документів, передбачених НПА та Законом, отримання документів, повідомлень з питань надання адміністративних послуг.
 2. Приймання НКЦПФР від заявника та відправлення НКЦПФР заявнику електронних документів загальної кореспонденції, з питань надання адміністративних послуг та з інших питань, передбачених НПА, здійснюється наступним чином:

2.1. Виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв‘язку (E-mail) за адресою НКЦПФР, які стосуються документів загальної кореспонденції:

[email protected]

2.2. Виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв‘язку (E-mail) за адресою НКЦПФР, які стосуються документів на отримання адміністративних послуг та з інших питань, передбачених НПА:

[email protected]

2.3. Документи, передбачені НПА, приймаються на визначену електронну адресу НКЦПФР у вигляді електронного повідомлення.

2.4. НКЦПФР приймає електронні повідомлення за умов:

у темі (subject) електронного повідомлення зазначено код за ЄДРПОУ адресанта або код (id) для нерезидентів;

повідомлення містить у текстовому полі (body) текст відповідної заяви або повідомлення із зазначенням електронної адреси заявника;

повідомлення містить у вкладенні (attachment) документи, визначені НПА та законами, у вигляді електронних документів, сформованих у відповідності до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При формуванні електронного документу застосовується удосконалений або кваліфікований електронний підпис автора, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Електроний підпис повинен зберігатися в CMS файлі (*.p7s);

формат підписання документів повинен бути CAdES, а підпис та дані в окремих файлах (detached);

документи, які містить повідомлення, мають формат *.pdf або *.xml;

документи, визначені НПА, з накладеним електронним підписом (підписами) автора (авторів) документа повинні бути стиснути в єдиний архів. Архівний файл повинен мати найменування «addsec.zip». Розмір архівного файлу не повинен перевищувати 20 МВ.

2.4. Файли у форматі *.xml, які включені до електронних повідомлень та отримані відповідно до положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР 23 червня 2021  року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1095/36717 повинні бути сформовані відповідно до опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми повідомлення Центрального депозитарія щодо реєстрації випуску депозитних сертифікатів банку, затвердженого наказом Голови Комісії від 15 грудня 2021 року №238.

 1. Приймання НКЦПФР від особи повідомлень або оферт, передбачених Законом та відправлення НКЦПФР особі документів здійснюється наступним чином:

3.1. В електронному  вигляді за допомогою засобів електронного зв‘язку (E-mail) за адресою НКЦПФР:

[email protected]

3.2. Документи, передбачені Законом, приймаються на визначену електронну адресу НКЦПФР у вигляді електронного повідомлення.

3.3. НКЦПФР приймає електронні повідомлення за умов:

у темі (subject) електронного повідомлення зазначено для юридичних осіб код за ЄДРПОУ адресанта або код (id) для нерезидентів, а для фізичних осіб П.І.Б.;

повідомлення містить у текстовому полі (body) статтю Закону, яким передбачено надсилання повідомлення або оферти із зазначенням електронної адреси особи;

повідомлення містить у вкладенні (attachment) саме повідомлення або оферту, визначене Законом;

повідомлення або оферти повинна мати формат *.pdf;

електронне повідомлення не повинно перевищувати 20 МВ.

 1. При отриманні повідомлення поштовим сервером НКЦПФР, автоматизованими засобами адресату надсилається повідомлення про отримання його повідомлення, яке не є підтвердженням отримання необхідного пакету документів, передбачених НПА та Законом.
 2. НКЦПФР у відповідності до НПА та Закону може надсилати на електронну адресу заявника засобами електронної пошти наступні документи та електронні повідомлення:

копії рішень Комісії;

запити додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих заявником;

повертати на доопрацювання всі подані заявником документи;

повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства;

запити (вимоги) про надання документів відповідно до законодавства;

інші документи передбачені НПА та Законом.

Особисте неформалізоване (недокументоване) листування з будь-яких питань забороняється. Допускається відправлення електронного повідомлення заявнику з інформацією щодо невідповідності повідомлень, встановленим вимогам цього наказу.

 1. Документи, повідомлення та аферти, перелік яких визначаються НПА та Законом, приймаються НКЦПФР, якщо вони відправлені з електронної пошти, адреса якої, вважається офіційною електронною адресою заявника.
 2. НКЦПФР не приймає електронні повідомлення, якщо вони надіслані з домену або з доменної зони до яких застосовано санкції або інші обмежувальні заходи відповідно до законодавства України про санкції.
 3. Електроні повідомлення з документами, що пересилаються  НКЦПФР, надсилаються у вигляді електронного документу за підписом уповноваженої особи НКЦПФР.
 4. Електронні повідомлення надсилаються заявнику виключно з домену nssmc.gov.ua.
 5. Невиконання заявником або особою Технічних вимог може стати причиною неможливості виконання вимог, передбачених НПА та Законом.
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами