Подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії здійснюється відповідно до Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії 13.05.2011 № 492.

Відповідно до цього Положення, обмін електронними документами здійснюється між програмно-технічними комплексами (ПТК) суб’єкта подання та Комісії за посередництва агента подання або безпосередньо. При цьому агентами подання можуть бути лише юридичні особи, включені до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, які авторизовані Комісією як особи, що мають право на провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, та які надають суб’єктам подання інформаційні послуги щодо подання до Комісії регламентованих даних суб’єктів подання на підставі відповідного договору, вимоги до якого встановлені Комісією.

Для подання даних до Комісії має бути забезпечене підключення ПТК (безпосереднє суб’єкта подання або через агента подання) до ПТК Комісії та функціонування відповідно до протоколу взаємодії, визначеного окремим нормативно-технічним документом Комісії, розробленим з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та щодо підключення до автоматизованих систем у розпорядженні органів державної влади, а саме відповідно до Технічного регламенту підключення та протоколу взаємодії зовнішніх програмно-технічних комплексів із програмно-технічним комплексом НКЦПФР для подання до НКЦПФР звітності, адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів, затвердженим т.в.о. Голови Комісії 22.01.2019.

Технічним регламентом передбачено забезпечення взаємодії з обов’язковим підключенням до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку.

Для організації підключення до захищеної мережі Комісії захищеним каналом зв’язку використовуються такі Загальні параметри:

Адреса в Інтернет шлюзу доступу до мережі Комісії: authvpn.nssmc.gov.ua

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа шифрування Комісії:

http://ca.csd.ua/public/x509/0000FA9D.cer

На виконання норм Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 року №2210-VIII НКЦПФР вносить зміни в існуючі та розробляє нові нормативно-правові акти, які стосуються провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Нормативно-правові акти з питань регулювання діяльності інформаційних агентів включатиме:

  • порядок авторизації юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
  • порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього;
  • вимоги до договорів з надання інформаційних послуг;
  • вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
  • вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг;
  • порядок повідомлення Комісії про зміни в інформації та/або документах, поданих для включення особи до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги, та для отримання свідоцтва про включення до Реєстру;
  • порядок анулювання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги;
  • порядок погодження Комісією внутрішніх правил та вимог до програмно-технічних комплексів, що використовуються при провадженні діяльності з надання інформаційних послуг: з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку, з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії.

Реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку

 —– 1 —–

1.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00001/APA
1.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
1.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
1.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
1.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
1.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
1.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
1.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
1.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
1.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
1.12 Адреса електронної пошти office@smida.gov.ua
1.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
1.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
1.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
1.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
1.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
1.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
1.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
1.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 —– 2 —–

2.1 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі уповноважених осіб) DR/00002/ARM
2.3 Повне найменування уповноваженої особи Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
2.4 Скорочене (за наявності) найменування уповноваженої особи ДУ “АРІФРУ”
2.5 Ідентифікаційний код юридичної особи (для резидентів) 21676262
2.6 Країна реєстрації (для нерезидентів)
2.7 Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстрів країни, де офіційно зареєстрований надавач інформаційних послуг (для нерезидентів)
2.8 Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
2.9 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, що виконує функції одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Доброван Ігор Рудольфович
2.10 Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
2.11 Телефон, факс (044) 498-38-15, (044) 498-38-16, (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
2.12 Адреса електронної пошти office@smida.gov.ua
2.13 Адреса веб-сайту www.smida.gov.ua
2.14 Номер рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 83
2.15 Дата рішення НКЦПФР про погодження відповідних засобів 15.02.2019
2.2 Дата включення до Реєстру уповноважених осіб 18.02.2019
2.16 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.17 Дата виключення з Реєстру уповноважених осіб
2.18 Дата заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.19 Підстава для заміни свідоцтва про включення до Реєстру
2.20 Дата оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру
2.21 Підстава для оформлення дубліката свідоцтва про включення до Реєстру

 

Згідно Рішення НКЦПФР №1617 від 13.11.2012, учасник фондового ринку, який створив програмний продукт (модуль) або придбав майнові права на програмний продукт (модуль) для провадження професійної діяльності, за своєю згодою надає Комісії інформацію про цей продукт (модуль) з метою включення до Переліку програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку України.

Інформація, яка розміщена в Переліку, має заявницький характер, є відкритою для користувачів та оприлюднюється в мережі Інтернет на веб-сайті НКЦПФР.

Невідповідність програмного продукту (модуля) Вимогам є підставою для виключення інформації про програмний продукт (модуль) з Переліку.

Перелік програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку

Перелік програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку

ЗаявникЄДРПОУПродуктВерсіяВнесенняДетальніше
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»14360570Приват241.9.210.03.2020В розділі "Цінні папери" програмного комплексу Приват24 клієнти АТ КБ "ПриватБанк" мають можливість купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики ( ОВДП) в режимі online; бачити в режимі online поточні котирування ПриватБанку на продаж ОВДП, їх основні параметрами випусків, отримувати інформацію щодо котирувань ОВДП на фондовій біржі, бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за обраний період часу та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.
Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"23721506Програмне забезпечення "АФР-ТЦП"5.XX12.03.2016Програма призначена для складання та перевірки адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та формування електронної форми у чинних форматах для подальшого подання до НКЦПФР окремими спеціалізованими програмами, що забезпечують накладання електронного цифрового підпису; для ведення внутрішнього обліку. Детальніше на сайті розробника www.sma.ua
Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"23721506Програмне забезпечення "АФР-МультиЗвіт"3.XX12.03.2016Програма призначена для складання та перевірки звітності емітентів цінних паперів до НКЦПФР в чинних електронному та паперовому форматах, у т.ч. *.PDF, а також підготовки текстів публікацій у офіційних друкованих виданнях. Детальніше на сайті розробника http://www.sma.ua
Асоціація «Українські Фондові Торговці»33338204BIT eTrade Mail3.X24.03.2014Створює організаційно-правові та технологічні передумови щодо побудови систем електронного документообігу (ЕДО) завдяки обміну повідомленнями - електронними документами - із використанням надійних засобів ЕЦП. Розробник ТОВ «БІТ Продакшн».
ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"32836032BIT eAsset1.0.X24.03.2014Програмне забезпечення обліку активів фондів і формування адміністративних даних компанії з управління активами для подачі їх до НКЦПФР та Формування других обліковіх аналітичних регістрів. Розробник ТОВ «БІТ Продакшн».
Асоціація «Українські Фондові Торговці»33338204BIT eBrokerReportReceivier2.X24.03.2014Програма призначена для отримання, тестування, накопичення та попереднього аналізу інформації в електронному вигляді, яка надається професійними учасниками фондового ринку, що мають ліцензію торговця цінними паперами та забезпечує організацію Системи для налагодження контролю за звітністю(адміністративними даними) торговців цінними паперами. Розробник ТОВ «БІТ Продакшн».
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІАМ-КАПІТАЛ"35723951Програмне забезпечення "АФР-МультиЗвіт"2.XX13.08.2013Програма призначена для складання та перевірки звітності емітентів цінних паперів до НКЦПФР в чинних електронному та паперовому форматах, а також підготовки текстів публікацій у офіційних друкованих виданнях. Детальніше на сайті розробника www.sma.ua.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кайдзен Капітал"37962781Програмне забезпечення "АФР-ТЦП"4.XX07.08.2013Програма призначена для складання та перевірки адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та формування електронної форми у чинних форматах для подальшого подання до НКЦПФР окремими спеціалізованими програмами, що забезпечують накладання електронного цифрового підпису; для ведення внутрішнього обліку. Детальніше на сайті розробника www.sma.ua.
Асоціація «Українські Фондові Торговці»33338204BIT eReport1.3.X05.06.2013Забезпечує автоматизацію внутрішньої діяльності торговців цінними паперами (ТЦП), формування адміністративних даних для подачі їх до НКЦПФР та формування інших облікових аналітичних регістрів. Розробник ТОВ «БІТ Продакшн».
ПАТ ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»33718227Система електронних торгів5.0.0.Х04.06.2013Забезпечує організацію біржових торгів, контроль клірингу та розрахунків і відповідний інформаційний обмін з використанням ЕДО завдяки терміналам брокерів (BIT eTrade, BIT eTrade Future), формування звітності до НКЦПФР. Розробник ТОВ «БІТ Продакшн».

Публічна інформація НКЦПФР у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних: https://data.gov.ua/organization/natsionalna-komisiia-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами