- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Одним із головних елементів державного регулювання у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків є контроль за діяльністю у цій сфері шляхом проведення НКЦПФР планових та позапланових виїзних перевірок.

На ринках капіталу здійснюються такі види професійної діяльності:

 1. діяльність з торгівлі фінансовими інструментами;
 2. діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
 3. клірингова діяльність;
 4. депозитарна діяльність;
 5. діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
 6. діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;
 7. діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

На організованих товарних ринках здійснюється професійна діяльність з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Проведення виїзних перевірок (інспекцій) є одним із заходів реалізації виконання завдань НКЦПФР відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Відповідно до загальноприйнятих принципів IOSCO регулятор ринків капіталу та організованих товарних ринків повинен мати повноваження щодо інспектування, розслідування та нагляду, збору доказів щодо наявності в діях учасників ринків капіталу ознак правопорушень та вжиття заходів із запобігання порушенням вимог законодавства. Регулятивна система повинна забезпечувати ефективні та справедливі методи проведення інспекцій, розслідувань та нагляду.

Виїзні планові (позапланові) перевірки здійснюється з метою:

 1. з’ясування мети та суті операцій, які здійснюються ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів;
 2. виявлення ризиків, які можуть становити загрозу для безпеки та стійкості діяльності ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів, а також стабільності фінансової системи України;
 3. оцінки якості системи управління ризиками ліцензіатів, Центрального депозитарію цінних паперів;
 4. перевірки дотримання ліцензіатами, Центральним депозитарієм цінних паперів прав клієнтів (депонентів, споживачів фінансових послуг, вкладників, учасників);
 5. перевірки дотримання законодавства суб’єктами перевірки (окрім СРО та Центрального депозитарію цінних паперів) у разі анулювання ліцензії;
 6. перевірки дотримання виконання функцій, покладених на саморегулівні організації;
 7. оцінка дотримання суб’єктом перевірки вимог законодавства на ринку цінних паперів, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР.

Ефективно використовуючи повноваження контролю з проведення перевірок (інспекцій), НКЦПФР як регулятор має на меті:

 • сприяти дотриманню вимог законодавства;
 • попереджувати правопорушення (зловживання) на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
 • забезпечувати дотримання прав та інтересів інвесторів та сприяння підвищення їх довіри, зниження, мінімізації та управління системними ризиками, створення та забезпечення функціонування справедливих, ефективних та прозорих фінансових ринків.

На даний час контрольна функція НКЦПФР здійснюється з урахуванням вимог Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення, затверджений рішенням НКЦПФР від 24.11.2020 № 708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2020 за № 1330/35613, зокрема, шляхом проведення, зокрема, виїзних планових та позапланових перевірок (інспекцій). 

Перевірка здійснюється за принципами:

 1. рівності прав і законних інтересів кожного суб’єкта перевірки;
 2. гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта перевірок;
 3. здійснення перевірок лише за наявності підстав та в порядку, визначених законодавством;
 4. відкритості, прозорості, плановості на основі принципу оцінки ризиків.

До початку проведення планової перевірки може проводитись попередня зустріч керівника профільного структурного підрозділу НКЦПФР із керівником субєкта перевірки та за участю керівника інспекційної групи, що буде проводити планову перевірку. Під час зустрічі обговорюються організаційні питання щодо майбутньої перевірки.

З метою попередження правопорушень Комісією буде запроваджено:

 • проведення конференцій/семінарів з широким колом учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків;
 • оприлюднення рекомендацій щодо дій та застосування практичних заходів, що допомагають покращити дотримання законодавства;
 • виявлення тенденцій розвитку та надання рекомендацій учасникам ринків капіталу та організованих товарних ринків;
 • інформування професійних учасників щодо результатів проведених перевірок та виявлених тенденцій в провадженні професійної діяльності шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному вебсайті НКЦПФР

Підстави, за яких НКЦПФР має право розглянути питання щодо доцільності проведення позапланової перевірки:

1) за ініціативою НКЦПФР у разі наявності інформації про ознаки порушення субʼєктом перевірки та/або необхідності перевірки дотримання субʼєктом перевірки вимог Законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НКЦПФР;

2) на виконання судових рішень, які набрали законної сили;

3) за ініціативою НКЦПФР у разі подання ліцензіатом до НКЦПФР заяви про анулювання ліцензії за окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

4) виявлення НКЦПФР нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення попередньої планової або позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;

5) винесення уповноваженою особою НКЦПФР постанови про зупинення провадження у справі про правопорушення з метою проведення додаткової перевірки;

6) необхідність перевірки виконання суб’єктом перевірки рішень НКЦПРФ або розпоряджень уповноважених осіб НКЦПФР щодо усунення порушень вимог законодавства.

—————

Орієнтовний План-графік проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках

– Наказ «Про затвердження орієнтовного Плану-графіка проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у І кварталі 2022 року» 

 

Перелік субʼєктів планових перевірок

Назва юридичної особиМісцезнаходження
юридичної особи
Ідентифікаційний
код юридичної
особи
Квартал у
якому
заплановано
проведення
перевірки
Статус
перевірки
Підстава
перевірки
ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (інвестиційна фірма)01033, місто Київ,
вулиця Жилянська,
будинок 68
335928991перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «МАТЕРІАЛЬНІ
АКТИВИ – 2»
49000,
Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вулиця
Воскресенська, будинок
30
390367571перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «ДМ БРОК»61145, Харківська обл.,
місто Харків, вулиця
Космічна, будинок 26
355879171перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (депозитарна установа)01033, місто Київ,
вулиця Жилянська,
будинок 68
335928991перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «КУА АПФ
«ДАЛІЗ-ФІНАНС»
01021, місто Київ,
Кловський Узвіз,
будинок 7, приміщення
49/5
349385831перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «КУА АПФ
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
03151, місто Київ, вулиця
Ушинського, будинок 40
346907161перевірка розпочата, але не завершена у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
Комунальне підприємство
«Фінансова компанія
«ЖИТЛО-ІНВЕСТ» Виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
01601, місто Київ,
вулиця Володимирська,
42
328554061перевірка розпочата, але не завершена у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «Фінансова компанія
«ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»
79026, місто Львів,
вулиця Академіка
Лазаренка, будинок 1
342634181перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21
ТОВ «Фінансова компанія
«С-ІНВЕСТБУД»
61166, місто Харків,
вулиця Бакуліна,
будинок 4-А, офіс 72
340157741перевірка не проводилась у зв’язку із введенням воєнного стануНаказ №241 від 16.12.21

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами