Одним із головних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів. Проведення виїзних перевірок (інспекцій) є одним із заходів реалізації виконання завдань НКЦПФР відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». Відповідно до загальноприйнятих принципів IOSCO регулятор ринку цінних паперів повинен мати повноваження щодо інспектування, розслідування та нагляду за ринком. Регулятивна система повинна забезпечувати ефективні та справедливі методи проведення інспекцій, розслідувань та нагляду. Контрольна функція НКЦПФР має на меті:

  •  сприяти дотриманню вимог законодавства;
  •  попереджувати правопорушення (зловживання) на ринку цінних паперів;
  •  забезпечувати дотримання прав та інтересів інвесторів, інших учасників фондового ринку;
  •  виявляти тенденції та ризики функціонування фондового ринку.

На даний час контрольна функція НКЦПФР здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Контроль за професійними учасниками фондового ринку здійснюється НКЦПФР шляхом проведення, зокрема, виїзних планових та позапланових перевірок (інспекцій). Перевірка (інспекція) допомагає:

  •  визначити проблемні питання в діяльності професійних учасників фондового ринку, що підвищують ризики та можуть призвести до правопорушень на ринку цінних паперів;
  •  сформувати пропозиції з метою удосконалення законодавства.

З метою попередження правопорушень Комісією буде запроваджено:

  •  проведення періодичних співбесід з керівним складом окремих професійних учасників фондового ринку щодо застосованих бізнес практик та заходів, які вживаються з метою управління ризиками;
  •  проведення конференцій/семінарів з широким колом учасників ринку цінних паперів;
  •  оприлюднення рекомендацій щодо дій та застосування практичних заходів, що допомагають покращити дотримання законодавства.
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами