- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної  діяльності на ринку цінних паперів:

Діяльність з торгівлі цінними паперами здійснюється торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім окремих випадків передбачених законодавством, і банків. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами передбачає наступні види ліцензій: брокерську діяльність; дилерську діяльність; андеррайтинг; діяльність з управління цінними паперами.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів – діяльність, що здійснюється компанією з управління активами за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам на праві власності.  

Діяльність з управління іпотечним покриттям – діяльність, що здійснюється управителем іпотечного покриття від свого імені та за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям.

Депозитарна діяльність – діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр), депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до Закону України «Про депозитарну систему в Україні» мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України. Цей вид діяльності передбачає наступні види ліцензій: депозитарна діяльність Центрального депозитарію; депозитарна діяльність Національного банку України; депозитарна діяльність депозитарної установи; діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – діяльність фондової біржі із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій цінних паперів та інших фінансових інструментів і попиту на них, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, централізованого укладання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів згідно з правилами, встановленими такою фондовою біржею, зареєстрованими у встановленому законом порядку. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати діяльність зі здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими, ніж цінні папери.

Клірингова діяльність – діяльність з визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а також створення системи гарантій з виконання зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами