- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Проведення аудиту є обов’язковим для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємств, які є:

підприємствами, що становлять суспільний інтерес;

публічними акціонерними товариствами

суб’єктами природних монополій на загальнодержавному ринку

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях

середніми підприємствами

фінансовими установами, які належать до мікропідприємств та малих підприємств.

Звіт незалежного аудитора разом із фінансовою звітністю подається до НКЦПФР емітентами цінних паперів у складі регулярної інформації,  професійними учасниками фондового ринку у складі адміністративних даних, об’єднаннями професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та саморегулівними організаціями професійних учасників фондового ринку (СРО).

Крім того, звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності подається до НКЦПФР у складі документів, які надаються для:

отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування;

реєстрації об’єднання професійних учасників фондового ринку (ОПУ) та отриманні свідоцтва про реєстрацію ОПУ, а також при поданні річної фінансової звітності ОПУ;

набуття статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (СРО) та отримання свідоцтва про реєстрацію СРО, а також при поданні річної фінансової звітності СРО.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами