- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Положення про припинення недержавних пенсійних фондів, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2023 № 875, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.10.2023 за № 1802/40858 (далі – Положення) визначає особливості проведення процедури припинення недержавного пенсійного фонду як юридичної особи шляхом його ліквідації або шляхом реорганізації, а саме приєднання до іншого пенсійного фонду або злиття з іншим(и) пенсійним(и) фондом(ами), послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення припинення пенсійного фонду.

Пунктом 7 розділу ІV Положення визначено, що Комісія з припинення після внесення органом, що здійснює державну реєстрацію, до Єдиного державного реєстру відомостей про початок процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання та отримання нею виписки з Єдиного державного реєстру:

1) протягом 3 робочих днів подає до НКЦПФР повідомлення про початок процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання разом з такими документами:

    описом (переліком) документів, у якому зазначається кількість аркушів кожного із поданих документів;

    копією рішення Уповноваженого органу пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання, прийнятого відповідно до пункту 4 цього розділу (не подається у разі прийняття рішення НКЦПФР);

    копією повідомлення пенсійного фонду – правонаступника про прийняте ним рішення про згоду на приєднання;

    анкетами фізичних осіб, які входять до складу комісії з припинення (додаток 1);

    випискою з Єдиного державного реєстру про початок процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або інформацію про код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до зазначеної виписки в електронній формі в Єдиному державному реєстрі.

НКЦПФР протягом 3 робочих днів з дати отримання повідомлення про початок процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання оприлюднює зазначене повідомлення на своєму офіційному вебсайті.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами