- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Євроінтеграція є головним зовнішньополітичним пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Основними стратегічними документами у цьому напрямку є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію), а також Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі за рішенням Європейської Ради на підставі висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС. Як відповідальний виконавець окремих заходів з імплементації актів ЄС відповідно до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (План заходів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, НКЦПФР постійно бере участь у заходах, спрямованих на подальшу імплементацію євроінтеграційних процесів в Україні. Так, зокрема Максим Лібанов, член Комісії, відповідальний за напрямок виконання НКЦПФР Угоди про асоціацію, протягом 2021 – 2022 рр. брав участь у таких заходах: 18.03.2021 р. – участь у складі української делегації у п’ятому засіданні Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС; 07.09.2021 р. – участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи щодо проведення оцінки досягнення цілей та оновлення додатків до Угоди про асоціацію; 26.10.2021 р. – участь у складі української делегації у шостому засіданні Кластеру 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом; 22-23.11.2021 р. – участь у складі української делегації у 6-му засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі; 18.07.2022 р. – участь у нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. щодо обговорення питання підготовки та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проєктів нормативно-правових актів, передбачених переліком актів права ЄС, які необхідно імплементувати відповідно до Плану заходів. Наразі НКЦПФР продовжує роботу щодо розробки відповідних проєктів законодавчих та нормативно-правових актів з метою якнайшвидшої імплементації актів права ЄС у сфері регулювання ринків капіталу.

З 26 вересня 1996 року НКЦПФР є постійним членом та єдиним представником від України в Міжнародній організації комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions – IOSCO), що надає їй право голосу під час постійних засідань, та є підписантом Додатку В Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією IOSCO. НКЦПФР як постійний член організації сплачує щорічний членський внесок в IOSCO.
IOSCO налічує більш ніж 180 регуляторних органів країн світу з метою співробітництва, обміну інформацією, спільної розробки кращих стандартів регулювання ринків цінних паперів, з подальшим їх запровадженням на національних ринках країн-членів.
Основна робота організації полягає у виробленні міжнародних стандартів та рекомендацій щодо регулювання ринків цінних паперів. Документи, розроблені IOSCO, враховуються багатьма іншими міжнародними організаціями, серед яких група Світового банку, OECD, регіональні банки розвитку (включаючи ЄБРР), Міжнародний Комітет з стандартів бухгалтерського обліку, Базельський Комітет з банківського нагляду та ін.
НКЦПФР останні роки плідно працює над гармонізацією національного законодавства відповідно до міжнародних стандартів і, зокрема Принципів IOSCO, з метою приєднання України до Додатку А Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією IOSCO.
З метою підвищення рівня взаємодії із зазначеною організацією НКЦПФР бере участь у Щорічних засіданнях IOSCO для членів Європейського регіонального комітету та інших заходах IOSCO, що є підтвердженням зацікавленості та прагнення регулятора українського ринку цінних паперів працювати разом з іншими регуляторними органами світу в напрямку впровадження кращих міжнародних стандартів з регулювання ринку капіталу.

Крім того, НКЦПФР за активного сприяння IOSCO організовує семінари та інші навчальні програми, до яких залучаються співробітники українського регулятора ринку капіталу з метою постійного вдосконалення навичок та знань працівників. Серед таких заходів зокрема можна виокремити:
– вебінар на тему «Критичний аналіз сучасного крипто-простору та пов’язаних з цим регуляторних проблем для регуляторів ринків цінних паперів»;
– вебінар на тему «Кліринг цінних паперів та деривативів та роль центральних контрагентів»
– семінар на тему «Як Багатосторонній Меморандум IOSCO допомагає у міжнародному співробітництві з питань правозастосування та як вирішувати загальні практичні питання щодо використання Багатостороннього Меморандуму IOSCO»;
– семінар на тему «Динаміка та регулювання ринків деривативів: чому і як»;
– навчальна програма «Нагляд за ринком та використання технологій»;
– семінар на тему «Розробка Інструкцій з Правозастосування».

Найяскравішим результатом співпраці між НКЦПФР та IOSCO є швидка реакція міжнародної організації на звернення українського регулятора щодо виключення росії з числа членів IOSCO через повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію України 24 лютого 2022.
Реакція IOSCO на війну в Україні: «Генеральний секретаріат IOSCO бажає підтвердити всім членам IOSCO та зовнішнім зацікавленим сторонам, що:
i) одразу після конфлікту в Україні було вжито заходів, щоб Центральний банк Росії (звичайний член), Міністерство фінансів України Республіка Білорусь (асоційований член) і Російська національна асоціація учасників ринку цінних паперів (афілійований член) не змогли жодним чином брати участь у будь-яких процесах або форумах IOSCO до подальшого повідомлення, і
ii) 2 травня 2022 року Рада IOSCO вирішила, що будь-яка майбутня пропозиція щодо відновлення активного членства одного або кількох із цих членів може набути чинності лише після обговорення на засіданні Правління IOSCO та після офіційного рішення Правління».

МФК входить до Групи Всесвітнього банку і є міжнародною організацією, місія якої полягає у сприянні стабільному інвестуванню у приватний сектор країн, що розвиваються, наданні допомоги з метою зменшення бідності та покращення життя людей.

У січні 2020 року було підписано Договір про співпрацю між Комісією і Українською академією корпоративного управління і МФК. Метою цього Договору є просування практики ефективного корпоративного управління, включаючи управління екологічними та соціальними аспектами («ESG») в Україні, а також здійснення процесу розробки проєкту «Основного кодексу корпоративного управління України» із положеннями ESG – набір рекомендованих практик корпоративного управління для компаній, зареєстрованих на фондовій біржі в Україні.

За результатами спільної роботи у березні 2020 року рішенням Комісією №118 було затверджено Кодекс корпоративного управління, його ключові вимоги і рекомендації. Кодекс використовує найкращі світові практики та розробки в корпоративному управлінні. Він відповідає Керівним принципам корпоративного управління Організації Економічного співробітництва та Розвитку (ОЕСР), чинному законодавству України та загальноприйнятим стандартам етичної поведінки.

У серпні 2020 року між Комісією та МФК було підписано Договір про співпрацю щодо розвитку ринку капіталів сталого фінансування в Україні. Відповідно до укладеного Договору про співпрацю одним із завдань МФК є підтримка співпраці Комісії з Мережею сталої банківської діяльності (Sustainable banking Network, SBN), виступаючи координаційним центром у країні для всіх заходів, пов’язаних із SBN. SBN – це добровільне об’єднання регуляторів фінансового сектору і банківських асоціацій із країн, що розвиваються. Метою діяльності є поліпшення екологічного, соціального та корпоративного управління в банківській сфері та розвитку фінансового ринку. У липні 2020 року Комісія офіційно приєдналась до SBN.

07 липня 2021 року Рішенням НКЦПФР №493 «Про схвалення Рекомендацій щодо реалізації або фінансування проєктів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій» було прийнято Рекомендації щодо реалізації або фінансуванню проектів екологічного спрямування шляхом емісії зелених облігацій.

 

У 2023 році Комісія продовжує роботу із залучення міжнародної технічної допомоги в рамках наступних проєктів:

 1. Проєкт «Реформування фінансового сектору» (FSR), фінансований Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Метою Проєкту FSR є підтримка системних змін в економіці України шляхом трансформації фінансового сектору країни у добре функціонуючий, конкурентний ринок, який функціонує відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС) та міжнародних стандартів для фінансових ринків.

Проєкт складається із чотирьох компонентів: 1. Ринкове регулювання і нагляд; 2. Фінансова інфраструктура; 3. Посередники і фасилітатори приватного сектору; 4. Прозорість і комунікації.

Строк реалізації Проєкту FSR п’ять років – з 13 липня 2022 року по 12 липня 2027 року.

 

 1. Проєкт «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні» (EU-FAAR)

EU-FAAR – це Проєкт, що фінансується ЄС та надає цільову підтримку ЄС із посилення реформ у сферах бухгалтерського обліку, аудиту та фінансової звітності.

Очікуваними результатами виконання Проєкту та її метою є підвищення прозорості та покращення бізнес-клімату шляхом сприяння: отримання більш надійних та стандартизованих даних корпоративної фінансової звітності, яка пройшла перевірку компетентними аудиторами; розроблення правил подання фінансової звітності та проведення аудиту для суб’єктів господарювання різних типів та розмірів; визнання ЄС режиму здійснення нагляду за аудиторською діяльністю в Україні; розкриття стандартизованої фінансової звітності в електронному форматі всіма суб’єктами господарювання, від яких це вимагається законодавством.

Вплив російської агресії проти України суттєво вплинув на роботу та уповільнив виконання поставлених завдань, тому Комісія звернулась до Представництва Європейського Союзу в Україні з пропозицією подовжити роботу Проєкту ще на наступні два роки.

 

 1. Проєкт технічної допомоги Європейського Союзу «Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим сектором» (EU-FINREG)

Метою Проєкту є створення сильного середовища для небанківських фінансових послуг, надання допомоги українським органам влади у наближені нормативно-правової бази та методів здійснення нагляду для операцій з цінними паперами та інвестиціями, страхування, пенсійного забезпечення, небанківських кредитних установ, небанківських платіжних установ та інших небанківських фінансових послуг до європейських та міжнародних стандартів і практик.

Термін реалізації Проєкту і розширення його масштабів, з включенням додаткових заходів, які не були прямо передбачені поточним завданням, але є актуальними для досягнення цілей і результатів проєкту, було продовжено до 16.01.2023 року.

Діяльність Проєкту EU-FINREG проходила в умовах спричинених агресією росії проти України. Враховуючи той факт, що наразі, неможливо передбачити закінчення російської агресії, було прийнято рішення  безкоштовно продовжити роботу Проєкту EU-FINREG на наступні шість місяців –  до 16 липня 2023 року.

 

 1. Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Допомога Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вдосконаленні ринків енергетичної продукції України та організованої торгівлі сировино-товарною продукцією в Україні» (FCM-Ukraine)

Метою Проєкту є підтримка реалізації реформ в енергетичному і фінансовому секторах України шляхом поліпшення організованої торгівлі енергетичною продукцією й фінансовими інструментами в Україні відповідно до передового досвіду країн-членів ЄС.

Строк реалізації Проєкту: 23 квітня 2021 року – 22 квітня 2023 року

Комісія з метою налагодження співпраці, протидії зловживанням на ринках капіталу, які набули інтернаціонального характеру, уклала Меморандуми про взаєморозуміння з регуляторами інших країн, зокрема:

 • Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між НКЦПФР України та Радою ринків капіталу Туреччини
 • Меморандум про взаєморозуміння щодо обміну інформацією між НКЦПФР України та Управлінням з фінансового нагляду Арабської Республіки Єгипет
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР (Україна) та Управлінням з цінних паперів та товарів (Об‘єднані Арабські Емірати) стосовно допомоги та взаємного співробітництва
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комісією з регулювання цінних паперів КНР щодо співробітництва у галузі регулювання цінних паперів
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комісією з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Національним банком Грузії
 • Меморандум про взаєморозуміння щодо обміну інформацією та нагляду за діяльністю з цінними паперами між НКЦПФР України та Національною комісією з цінних паперів Румунії
 • Меморандум про співробітництво між НКЦПФР України та Державною службою регулювання та нагляду за фінансовим ринком при Уряді Киргизької Республіки
 • Меморандум про співробітництво між НКЦПФР України та Національною комісією з фінансового ринку Республіки Молдова
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та ЦБ Республіки Вірменія
 • Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Державним комітетом з цінних паперів Республіки Азербайджан
 • Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комітетом Міжнародного фінансового центру «Астана» з регулювання фінансових послуг щодо цінних паперів та регуляторного співробітництва стосовно ф’ючерсів (AFSA) (Казахстан)
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною комісією з цінних паперів В’єтнаму
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Мальти
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Хорватським агентством з нагляду за фінансовими послугами щодо технічного співробітництва стосовно регулювання та нагляду за відповідними небанківськими фінансовими ринками
 • Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Управлінням ринку цінних паперів (CNMV) Королівства Іспанія щодо взаємодопомоги та співпраці
 • Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва та обміну інформацією у галузі нагляду за ринками капіталу, укладений між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Комісією з фінансового нагляду Польщі

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) (https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/taiex_en) — це інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (Technical Assisstance and Information Exchange), що надається Європейською Комісією з метою розбудови інституційної спроможності, наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire), його імплементації та подальшого ефективного застосування.
Головними завданнями TAIEX є:
• надання короткострокової технічної допомоги та консультацій щодо транспонування законодавства ЄС у національне законодавство країн-бенефіціарів та щодо подальшого адміністрування, імплементації та забезпечення виконання такого законодавства;
• забезпечення технічного навчання та допомоги партнерам і зацікавленим сторонам країн-бенефіціарів;
• сприяння інституційному розвитку органів державної влади країни-бенефіціара;
• наближення країни-бенефіціара до Європейського Союзу шляхом посилення економічної інтеграції та поглиблення політичної співпраці шляхом обміну досвідом.
У рамках інструменту TAIEX надаються такі послуги:
• організація навчальних візитів, що дають змогу державним службовцям з країни-бенефіціара вивчити досвід країни-члена щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire та взаємодією із зацікавленими сторонами;
• організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою представлення та роз’яснення аспектів acquis communautaire широкій аудиторії.
Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 813 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2020-%D0%BF#Text).
Відповідно до зазначеного Порядку координаційна група з питань впровадження інструмента TAIEX схвалює план залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках ТАІЕX.
На офіційному сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (https://www.center.gov.ua/pres-tsentr/novini?limitstart=0) розміщуються та постійно оновлюються новини, пов’язані з використанням зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX в Україні.
16 – 18 серпня 2022 року відбувся вебінар ТАІЕХ на тему «Протидія зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках». До участі у заході було залучено експертів з Управління з фінансового нагляду Польщі. Метою заходу було ознайомлення з особливостями протидії зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також з особливостями роботи підрозділів правозастосування європейських регуляторів фондового ринку щодо протидії маніпулюванню та інсайдерським для вдосконалення чинного українського законодавства, розширення застосовуваних методів розслідування, розширення професійного досвіду співробітників НКЦПФР, підвищення інституційної спроможності щодо забезпечення комплексної системи протидії маніпулюванню та незаконному використанню інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами