- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Відповідно до норм Бюджетного кодексу та наказу Міністерства фінансів №1098 від 29.12.2002 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює паспорти своїх бюджетних програм та звіти про їх виконання. Паспорт бюджетної програми визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України.

Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розміщує бюджетні запити (включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм) на своєму офіційному сайті.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу та наказу Міністерства фінансів №1098 від 29.12.2002 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднює паспорти своїх бюджетних програм та звіти про їх виконання.

Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

Відповідно до статті 14  Закону України “Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні” НКЦПФР оприлюднює річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, шляхом розміщення на офіційному вебсайті.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами